İsa Kökenli Dini Akımlar

Pentakostalistler Pentocostalism

Pentakostalistler Pentocostalism
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İsa Kökenli Dini Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 11790 Beğen : 0

Pentakostalistler ( The Pentocostal Revival) ABD ' de Los Angeles 'da, 1906 'da zenci vaiz W.J.Seymour tarafından kurulmuş ve aynı yıl Norveçli Thomas Barratt tarafından Avrupa 'ya yayılmıştır. Başlangıçta Hıristiyan tarikatı görünümündeki Pentakostalistler günümüzde ayrı bir din gibi hareket etmektedirler.

Bu hareketin mensupları, Kutsal Ruh un vaftizi denilen bir aydınlanma ile kazanılan ihtidaya önem verirler. Böyle bir aydınlanma, arkasından alamet olarak çeşitli dillerde konuşmayı getirecektir. Bu yönüyle Pentakostalistlik Hıristiyanlıkla Zen Budizmini uzlaştıran sinkrelist bir gelişmedir. Bu harekete bağlı cemaatler, birbirlerine karşı müstakildir.

Harekete bağlı üyeler, ilk Hıristiyanlar hakkında Kutsal Kitap 'ta kaydedilen şeylere göre kendi hayatını düzenlerler. Pentakostalistler 'de bir teşkilat ve servis düzeni bakımından konulmuş kurallar yoktur.

Pentikost Günü (Hamsin Yortusu) Kitab-ı Mukaddes'e göre Kutsal Ruh, inananların ağzından bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Kutsal Ruh'a büyük önem verir. ayinlerinde belli şekillere bağlanmayı iyi görmez ve cemaate Kutsal Ruh'un gelişini engelleyebileceğini ileri sürerler. Toplu olarak veya evlerde küçük gruplar halinde bir araya gelerek yaptıklar bu ayinlerde modern çalgılarla hafif müzik stilinde şarkılar söyler, sağa sola doğru hafif dönerek ve bazen ellerini çırparak katılırlar. ayinlerinde cemaatin "amin!" ya da "Halleluya!" diye bağırmaları da yaygındır.

Karizmatik harekete benzer olan pentikostalizm karizmatik hareketten daha önce ortaya çıkmıştır.

Pentikostalizm, çocuk yaşta vaftizi genelde reddeder. Birçok değişik görüşte olan gruplar vardır.

Günümüzde Pentakostalizim

Günümüzde Pentakostalistler ABD ve Avrupa 'nın çeşitli ülkelerinde özelliklede İsveç 'te diğer Hıristiyan ülkelerde taraftara sahiptirler. Bu dini hareketin günümüzde yaklaşık 2.500.000 taraftarı bulunmaktadır.

Pentakostal Kilisesi AyiniYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri