Kristadelfianlık

Kristadelfianlık
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İsa Kökenli Dini Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5063 Beğen : 0

Kristadelfiyan (Hıristadelfiyanlar, Christadelphianlar, Mesih’te Kardeşler), “Brothers in Christ,” yani “ihvan”, “İsa inancında kardeşlik” anlamına gelen Yunanca ibareden türetilmiştir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Britanya (1848) ve Kuzey Amerika’nın birçok bölgesinde pek çok isim altında ancak tek bir inançla toplanan gruplar olmuştur. Amerikan Sivil Savaşı (1863) zamanında vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimse statüsünü alabilmek için bir gruba bağlılığın beyan edilmesi gerekmiştir. O dönem itibariyle "Kristadelfiyan" kullanılmıştır.

İnançları

Kristadelfiyanların inançları tamamen İncil’e dayandırır ve Tanrı kaynaklı başka metinleri kabul etmezler. İncil, Tanrı’nın her şeyi yaratan olduğunu iletir. Oğlu İsa’dan ayrı bir varlıktır. İncil, Kutsal Ruh’un bir kişi olduğunu değil, Tanrı’nın yaratma ve kurtarmada kullandığı güç olduğunu öğretir.

İngiltere'nin Bath şehrinde bir Kristadelfiyan ibadethanesi İncil, İsa’nın; özellikle Eski Ahit’te İbrahim ve Davut’a atfedilen kehanetlerde vaat edilen Mesih olduğunu bildirir. İsa, Meryem’in oğlu ve Tanrı’nın gücüyle mucizevi doğumu itibariyle Tanrı’nın Oğlu’dur. Cezbedilmişse de günah işlememiştir. Tanrı ona ölümsüzlük vermiştir ve o, Tanrı’nın oturduğu göğe yükselmiştir. İsa, dünyada Tanrı’nın krallığını kurmak için bizzat dönecektir. Tahtı Kudüs’te (Yeruşalim) olacaktır ve İsrail’de yeniden kurulan Tanrı krallığında kral olacaktır. İsa aynı zamanda dünyaya hükmedecektir.

İnsanlar, ancak öğretilerine inanarak, tövbe ederek ve suya tamamen dalarak vaftiz edilme yoluyla İsa’nın müridi olabilmektedir. Tanrı’nın merhametine inanarak kurtarılmasına rağmen gerçek inanç kendini, sevap kazanılacak işler yolunda uğraşılması şeklinde gösterecektir; dolayısıyla mürit, İncil öğretileriyle uyumlu bir yaşam sürdürmelidir. İncil; ölümü, hayatın tamamen sona ermesi olarak tanımlar. Ölümden sonra inançlılar adem-i vücut (var olmama) halinde, İsa’nın dönüşüyle yaşanacak dirilişe kadar bilinçsizdir. Yargı gününü müteakiben, kabul görenler İsa ile yeniden yaratılmış bir dünyada, ona Tanrı’nın Krallığı’nı kurmada yardım ederek, ölümlü nüfusa bin yıl (Milenyum) hükmederek yaşayacaktır. Tanrı’nın Krallığı, İsa ve havarileri tarafından öğretilen İncil’in odak noktasıdır.

Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşeceğini ve Kutsal Kitaplar’ın güvenilirliğini görmek için İncil’in kehanetlerinden gerçekleşen örneklere, özellikle de halklarla ilgili olanlara (Danyal 11) bakmak yeterlidir. Ana görüş Hıristiyan mezhepler tarafından geleneksel olarak kabul edilen bazı doktrinler vardır ki İncil’e dayandırılamamaktadır, özellikle ruhun ölümsüzlüğü, Teslis ve İsa’nın önceden var oluşu gibi. İncil’de şeytan veya iblisin geçtiği yerlerde anlaşılması gereken, insanoğlunun tabiatında var olan günah ve Yaratan’ın isteklerine karşı gelmeye eğilimidir. Cehennemden, ebedi eziyet yeri değil, sadece bütün insanların girdiği mezar anlaşılmalıdır.

Topluluk

Kristadelfiyanlar vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimselerdir (conscientious objector) ama pasifist değillerdir ve orduya girmekten sakınırlar. Genelde Pazar günleri gerçekleşen cemaat ibadeti, vaftiz edilen tüm üyelerle birlikte İsa’yı anmaya odaklanır.

Günümüzde aşağı yukarı 130 ülkede, çoğu kurulmuş ekklesialara üye, kendi dillerinde vaaz ve ibadet eden yaklaşık 60.000 Kristadelfiyan vardır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri