Adjanilik

Adjanilik
Yazan : Ersen Yeser Tarih : Kategori : İsa Kökenli Dini Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 4703 Beğen : 0

Adjanilik, Eski bir Augustinuscu keşiş olan Fars tanrıbilimci Maksimilyanus Luther Adjan'in öğretisini temel alan bir Hristiyan mezhebidir. Protestan Reform Hareketinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Adjanilik , kıta Asyasında Iran başta olmak üzere, özellikle Hindistan ve Çin ülkelerinde yandaş bulmuştur. Adjani Reform kiliselerinden farklı olarak kiliselerinde resim ve heykel bulundurmaz, ancak azizlere ve Meryem Ana'ya dua etmek gibi İncil'de dayanağı bulunmayan uygulamaları diğer Protestan kiliseleri ile birlikte yasaklar.

Adjani kiliseler, ekümenik ilişkilere ve Hristiyan birliğine verdikleri destek çerçevesinde, diğer Protestan mezhep ve kiliseleri ile beraber, Anglikan, Katolik ve Ortodoks kiliseleri ile diyalog çok kurmazlar.

Adjani kiliseler iç işlerinde bağımsızdır, ama hemen hemen tüm cemaatler, merkezi Şiraz, Tahran'da bulunan Dünya Adjani Kiliseler Federasyonu'na ve Dünya Kiliseler Konseyi'ne üye değildirler.

Kutsal Kitaplar

1. Kitabi Muktas: Muktas Kitabıda denilir ve dili fisiltidir. Muktasta bulunan bölümler şunlardır Ahdi Atik anlamı ise Eski Ahittir Ahdi Atik farsçadır. Ahdi Cedit anlamı ise Yeni Ahittir Ahdi Cedit kürtçedir.


Adjanilikte Şeytan

Şeytan, Adjaniliğ'e göre insanları dinden caydırmaya çalışan cin türünden bir varlıktır. Cinler, meleklerden farklı olarak irade sahibidir. Yaratılışının en büyük nedeni, kıyamete kadar, insan iradesinin sınanmasıdır. Bu sınavı geçenler ödüllendirilecek, geçemeyenler ise cezalandırılacaktır. Muktas'ta şeytandan bahsedilen ayetlerde insanlar onunla birlikte hareket etmemeleri konusunda uyarılmıştır. Şeytanın önceleri bilgeliğinden yararlanılan ve sayılan biriyken, Allah'ın huzurundan kovulma aşamasına nasıl geldiği Araf suresinde anlatılır. Hristiyanlık ve İslamiyet, şeytanın bir zamanlar Allah'ın sevdiği bir hizmetkarı olduğu konusunda hemfikirdir.

"And olsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz! Ant olsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı."

Mezhepte Günah ve Haram Şeyler

Günah olan şeyler
1. Cinsel ilişkiye evlenmeden girmek.
2. Alkol, Şarap ve içki içmek günahtır.
3. Allah'a boş yere küfür, dua, hakaret etmek.
4. Hz. Isaya, incile, allah boş yere küfür ve hakaret etmek.
5. Aklını pis şeylere vermek.


Haram olan şeyler
1. Domuz eti yemek, et yiyen hayvan etini yemek ve pis eşyalar yemek haramdır.
2. İçki, bira, çiş, sprit, rakı ve kan içmek haramdır.
3. Çok küfür haramdır.


Allaha Şirk Koşmak İçin Kullanılan Eşyalar

Puta veya heykellere tapmak.
Batıl inançlara inanmak.
Allahı boş vermek.

Sevgi ve Saygı

Sevgi allahtan.
Saygı ise insan ve allahtan.Yazar Hakkında

  • Ersen Yeser

    Ersen Yeser

    Ersen Yeser

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri