İlkellerde Dinsel Kavramlar

İlkel İnançlarda İbadet ve İbadet Araçları

İlkel İnançlarda İbadet ve İbadet Araçları
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İlkellerde Dinsel Kavramlar Yorumlar : 0 Okunma : 6234 Beğen : 0

İbadet bir dinin buyruklarını yerine getirilmesidir.Aslında alışık olduğumuz bir kavramdır.Belli bir dine mensup insanlar o dinin gerektirdiklerini yaparlar.İslam’daki namaz kılma,Hıristiyanlık’taki Pazar ayinleri o dinlerin ibadet şekilleridir.İlkellerde de ibadet bu tanıma dayanır; bireysel ya da toplumsal olarak tanrılara, yüce kudretlere, atalara, ölülere karşı yerine getirilen dinsel buyruklardır.

İbadetin en önemli öğelerinden biri de duadır.İnsanın o anki durumuna göre yüce kudretlerden yardım istemek için olan yakarışıdır.Genellikle üç grupta toplanır: istek duaları , şükran duaları, yakınma duaları. İstek duaları çoğunlukla yaşam şartlarına bağlı olarak yaptıkları dualardır.Örneğin, avcılıkla geçiniyorlarsa daha fazla av elde etmek için dua ederler. İstedikleri şeyleri elde ederlerse teşekkür amacıyla şükran duası ederler.Akşam yapılan dualar da şükran dualarına girer.Çünkü, günün kötü geçmemiş olması teşekküre değerdir.Eğer isteklerini elde edemezlerse tanrıya karşı çıkıp onu kınarlar.Bunlar da yakınma duaları adı altında toplanır.

Kurban
Diğer bir ibadet biçimi de kurban verme üzerinedir. Dua da olduğu gibi istenilen şeyi elde etmek için, elde edilene teşekkür için sunulan kurbanlarla bunlara ek olarak bir kusuru bağışlamak için ve ilk avdan (ilk üründen) sunulan kurbanlar vardır.

Sunulan kurbanlar kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılır.Kanlı olan, her türlü hayvan ve insan bedenin her hangi bir yerinden çıkan kandır.Kansız sunulanlar ise her türlü yiyecek içecek ve değerli eşyalardır.Hayvanlar ritüeller eşliğinde kesilir, yiyecek gibi kansız kurbanlar ise kutsal kabul edilen yerlere bırakılır.Sunuş biçimi inanılan tanrıya göre değişir.Sunulan şeyler; gök tanrıları için yüksek yerlere, yer tanrıları için toprağın üstüne ya da içine, deniz tanrıları için ise denize bırakılır.

Kurban ve adak ‘ben sana veriyorum sen de bana ver ‘ ilkesine dayanır.

İbadetin vazgeçilmezleri: İbadet Araçları

İbadet sırasında kullanılan bir takım özel araçlar vardır.Bunlar sadece ritüeller sırasında kullanılır.Bu zamanlar dışında gizli bir yerde saklanırlar, genellikle tapınaklar ya da erkeklerin olduğu erkekler evi denen özel yerler gibi.Bu özel araçlara kadınların ve erginleme ritlerinden geçmemiş çocukların dokunması kesinlikle yasaktır.

İbadet araçlarının başında; maskeler, ata heykelleri, totem heykelleri, kült direkleri, hayvan figürleri, amuletler, vınıltılı tahtalar, kaynana zırıltıları, çurungalar, çeşitli müzik aletleri, idoller, taşlar , dua değirmenleri, dua değnekleri vb. gelmektedir.

Maskeler, bu araçlar içinde en önemlisi sayılabilir.Ölmüş ataları, mitik kahramanları, ruhları temsil ettiğine inanılır. Maskeyi takan kişi belli bir süreliğine onların kişiliğine dönüşmekte ve onların yeteneklerine kavuşmaktadır.Bu yüzden maskeler hemen her türlü ibadet ve ayinde kullanılır, önemli bir yere sahiptir.Günümüz çizgi filmlerinden olan ve beyazperdeye de uyarlanmış ‘Maske’ adlı film çoğu kişi tarafından bilinir.Filmdeki karakter tahta bir maske taktıktan sonra yeşil suratlı bir kahramana dönüşmektedir.Görüldüğü gibi ilkel insanların inanışları günümüz filmlerine de konu olmaktadır.

Çok kullanılan diğer bir ibadet aracı çurungadır.Ataların, yüce kişilerin seslerini canlandırmak için sert ağaçta ya da taştan düz ve uzun bir biçimde yapılmış üzeri efsane ataların, doğa üstü yaratıkların güçlerini simgeleyen şekillerle süslenmiş kutsal bir alettir çurunga.Daha çok erkeklerin erginleme törenlerinde kullanılır. Erkekliğe adım ayininden sonra her erkeğe verilir ve bunu ömür boyu taşımaları gereklidir.Eğer öldüklerinde sahip oldukları çurungalar cesetle birlikte gömülmezse ruhun acı çekeceğine inanılır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri