Hıristiyan Tarikatları

Taboritler Hıristiyan Tarikatı

Taboritler Hıristiyan Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hıristiyan Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 995 Beğen : 0

Taboritler (Çekçe: táboriti), Orebitler gibi, Hussitlerin radikal ve özellikle saldırgan kanadına mensup bir koludur. 1420'de yaklaşık 4.000 kişiyle güney Bohemya'da Tábor kasabasını kurmuşlardır. Burada ilk Hıristiyan kilisesininmodeline göre yaşamak istemişlerdir. Törenselliği, rahipliği ve rahip kıyafetlerini kabul etmeyen Taboritler, kutsal emanetlerin ve imgelerin kutsanmasını, azizlere saygı gösterilmesini, yemini, ruhani makamı, orucu ve günah çıkarma gibi bazı ayinleri de reddettiler, ancak vaftizi ve Rab'bin Sofrası'nı kabul ettiler. Orebitlerin aksine, Roma Katolik Kilisesi ile temas kurmayı tamamen reddetmemişlerdir.

Hussit Savaşları

Hussit Savaşları'nda Taboritler bazı önemli zaferler elde etti. Trocnov'lu soylu Jan Žižka (1360-1424) Taboritlerin ve Orebitlerin ortak ordusunun lideri olarak bu zaferlerde önemli bir rol oynamıştır. Onun halefleri olan Taborit Andreas Prokop ve Klumtschan'lı Matthias Louda da başarılı komutanlardı. Ilımlı Utrakistler Katolik Kilisesi'nin himayesine geri dönmesiyle imparatorlukbirlikleriyle ittifak halinde, Taborit ve Orebit güçlerine karşı galip geldiği Lipany Muharebesi 30 Mayıs 1434'te gerçekleşti. Burada alınan yenilgi sonucu Hussitlerin nüfuzları kırıldı. Rosenberg'li Aldrich II, 1435 yılında Hussit Savaşları'nın son savaşında Taboritleri Křec'te yenilgiye uğrattı. Sonuç olarak, neredeyse 20 yıl süren savaşlar sona erdi.

Teoloji

Taboritlerin teolojik-teorik temeli Matta İncili'dir.. Taborlular İsa'nın başkalaşımını Mt 17:1-12 ayetlerinde anlatıldığı gibi isimsiz bir dağa, yani Tabor Dağı'na dayandırmaktadırlar. Dahası, Taborlular rahiplerin bile sade kıyafetler giydiği basit bir yaşam tarzına sahiptiler. Kıyamet öngörüleri ve önsezilerine dayanarak, "Mesih'in yeryüzündeki krallığının" yakında kurulmasını ve bunu takip eden Mahşer'ibekliyorlardı. Beyaz Dağ Savaşı'ndaki yenilgiden sonra, Tabor öğretisinin müritleri ancak gizlice bir araya gelebildi. Çoğu yurtdışına, özellikle de dini hoşgörüye sahip Alman şehirlerine kaçtı. Bohemya ve Moravya'da bazı cemaatler anti reformcuların ve komşu devletlerin zulmüne rağmen varlıklarını sürdürdü. Bir İmparatorluk fermanından sonra, cemaatlerin 1816'dan itibaren Bohemya ve Moravya kökenli ülkelerde "Unitas fratrum" (Kardeşlik Birliği, Çekçe: Jednota Bratrská) adı altında resmi olarak faaliyet göstermelerine de izin verildi.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar