Fıkıh Kaynağı Olarak Sahabe Sözü

Fıkıh Kaynağı Olarak Sahabe Sözü
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 3889 Beğen : 0

Fıkıh usulü bilginlerine göre, Hz. Peygamber'e yetişip ona iman etmiş veörfen arkadaş denebilecek bir süre onunla birlikte bulunmuş kimseyesahâbî denir. Sahâbeden intikal eden fetvaların ve onların fıkhî görüşlerininşer‘î bir delil sayılıp sayılmayacağı fakihler arasında ayrı bir tartışma konusuolmuştur. Rey ve ictihad ile bilinemeyecek konularda sahâbe sözünün sünnetkapsamında değerlendirilmesi, rey ve ictihad ile bilinebilecek konulardaise sahâbî sözünün bağlayıcı sayılmaması görüşü hâkimdir. Bununla birliktedaha sonraki dönem müctehidleri, hüküm verirken sahâbeden nakledilenfetvalara ayrı bir değer atfetmişler özellikle tüm sahâbî görüşlerinin dışınaçıkmamaya özen göstermişlerdir. Dört halifenin görüş ve uygulamaları daamelî değeri ve daha sonraki dönemlere uzanan kalıcı tesirleri sebebiylefıkıh literatüründe ayrı bir önemi haiz olmuştur.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri