Fıkıh Delilleri

Fıkhın Kaynakları : İslâm Öncesi Şeriatlar

Fıkhın Kaynakları : İslâm Öncesi Şeriatlar
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 4024 Beğen : 0

Hz. Muhammed'den önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer‘ü menkablenâ) Kur'ân-ı Kerîm'de veya Hz. Peygamber'in sünnetinde yer almayanlarınmüslümanlar için bağlayıcı olmadığında âlimler fikir birliği içindedir.Önceki ilâhî dinlerin hükümlerinden olduğu Kur'an'da veya Sünnet'tebelirtilmiş olan hükümlere gelince, bunlardan neshedildiğine dair delil bulunanhükümler müslümanlar hakkında geçerli olmaz. Meselâ yahudilere haramkılındığı bildirilen yiyeceklere ilişkin hükmün (el-En‘âm 6/146), bir öncekiâyetin delâletiyle müslümanlar hakkında geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Bunlardan müslümanlar hakkında da geçerli olduğuna dair delil bulunanhükümlerin durumu da açıktır. Önceki dinlerin hükümleri hakkında Kur'anve Sünnet'te red veya onay yönünde bir açıklama mevcut değilse, Hanefîlerdahil bir grup İslâm âlimi bu tür hükümlerin de müslümanlar hakkında dabağlayıcı delil olacağı görüşündedir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri