Feng Şui

Feng Şui
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Feng Shui Yorumlar : 0 Okunma : 2547 Beğen : 0

Feng şui coğrafî, dinî, felsefî, matematiksel, estetiksel ve ideolojik fikirlerin bir karışımını içeren ayrı bir Çin inanç sistemidir. Sözlük anlamı, dogayı etkileyen iki akıcı güç ‘rüzgar’ ve ‘su’ anlamına gelen Feng Shui, saglıklı, varlıklı ve huzurlu yasam ortamının harmanlandıgı bir yasam sanatını ifade etmektedir. Feng Shui, güçler arasındaki denge düsüncesinin iki ucu Taoist Yin ve Yang felsefesini merkez edinir. Amacı dünyanın görünmez ama bazısı ugurlu/olumlu bazısı ugursuz/olumsuz olmak üzere güçlü enerji hatları ile çevrili oldugu anlayısını kazandırmaktır. Çin kökenli olan Feng Shui’de, binlerce yıllık bir gelenegin izleri vardır.

Bu hareket, insanların sansının kozmik üçlü adı verilen, degismez dogustan gelen sans, insanın kendi yarattıgı degisebilen sans ve dünyevi sansa baglı oldugu felsefesine sahiptir. nsanların dogustan getirdikleri sans kaderleri olurken, onlar çalısarak ve egitimle kendi sanslarını yaratabilirler. Kontrol edebildikleri sanslarının olumsuz yönlerini ise dogadaki enerjileri kullanarak Feng Shui ile olumlu hale getirebilirler. Yasadıgımız evrendeki ugurlu hatlar sheng chi veya Ejderha’nın kozmik nefesi olarak düsünülürken, ugursuz hatlar shar chi veya öldürücü nefes seklinde algılanır. Feng Shui’nin amacı bu enerjileri bilinçli kullanmayı ögretmektir.

Aslında uygulandıktan sonra etkisinin görülmesi zaman alan bu felsefede, Ugurlu feng shui, yalnızca yin (negatif) ve yang (pozitif) enerjiler arasında bir denge ve uyum oldugu zaman olusturulabilir. Tao felsefesine göre bilindigi gibi her sey kendi içinde zıt olanı barındırmakta ve birbirlerini tamamlamaktadır. Bu iki zıt enerji de birlikte ve denge içinde bir potansiyel barındırmaktadırlar. Bu, saglık, basarı, refah ve iliskilerin ahenkli sekilde bir araya getirilmesini saglar.

Aslında bu felsefeye göre modern teknoloji ve nüfus artısı evrenin güçlerini olumsuz yönde etkilememektedir. Bu olumsuzluk, insanoglunun, dogayı kirletmesi, yanlıs yapılandırması ile ortaya çıkmıstır. Dengenin bozulması ile duygularımız, saglıgımız, iliskilerimiz kısacası hayat ile ilgili hersey olumsuz yönde gelismektedir. Feng Shui, dogadaki bu dengenin, iç ve dıs mekanlarda, ne sekilde saglanması gerektiginin yöntemlerini göstermektedir. Feng shui uzmanları, sundukları direktifleriyle gerçeklestirilen evdeki esyaların yerini, odaları dizayn etmenin ugurlu dengenin basarılabileceginin sözünü verirler. Bu anlayısa göre ugursuz Feng Shui ise dengenin saglanamamıs olmasından dolayı hastalık, felaket, kazalar ve ekonomik kayıplar getirir. Enerji akısını, iç ve dıs mekanlarda olumlu yönlendirmenin yöntemleri Feng Shui uygulayarak saglanabilir. Meditasyon, yoga, tai-chi, kung-fu gibi Uzak Dogu yöntemleri, bu enerjinin degerlendirilmesini, zihinsel ve fiziksel olarak insanın hayatına yansımasını saglar.

İÇERİK RESİMLERİ

Feng shui felsefesi, özellikle son yıllarda Batı’da yayılmaya baslamıstır. Batı insanı nasıl basarılı olabileceginin yolunu aramaktadır ve Feng Shui, modern yöntemleriyle bu arayısa cevap verir. Bu felsefe, yasamı düzenlemek için ve insanların yeteneklerini bütünüyle kullanabilecekleri yerleri yaratabilmeleri için kurallar sunar. Mekan ve insan arasındaki iliskiyi düzenleyen kurallarıyla esasında dini olmaktan uzak olan felsefe, insanların hem manevi hem de maddi dünyasına hitap ettigi için ilgi çekici olmaktadır.

Özetle Temel Kuralları

Chi: Geleneksel Çin kültüründe evrendeki her canlının bir parçası olduğuna inanılan yaşam enerjisi, tinsel enerji.

Yin-yang: Çin felsefesinde, insanların doğadaki olayları algılayışlarında karşılaştıkları ve evrendeki her devingen nesnede bulunduğuna inanılan doğal karşıtların genel tanımlamaları. Edilgeni, karanlığı, dişili, olumsuzu ve tüketimi betimleyen "Yin" geceye , Etkeni, aydınlığı, erili, olumluyu ve üretimi betimleyen "Yang" ise gündüze karşılık gelir. Sürekli bir mücadele içinde olan Yin ve Yang birlikte Bütünü yaratırlar.
Beş element: Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Su'dan oluşur. İnsanlar da doğdukları yıllar itibarıyla bu elementlerin etkisi altındadır.
Bagua yön haritası: En klasik Feng Şui öğretisidir. Pusulanın gösterdiği yönlere göre mekânı 9 bölüme ayırmayı öngörmektedir. Bu bölümler hayatın 8 önemli boyutunu ve enerjinin çıkış noktası olan merkez bölümünü içine alır. Sağlık, aşk, zenginlik,kariyer, eğitim gibi beklentiler Bagua haritası üzerinde yönlerle ifade edilir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri