Falun Dafa'nın Özellikleri

Falun Dafa'nın Özellikleri
Yazan : Semra ... Tarih : Kategori : Falun Dafa Özet Bilgi Yorumlar : 0 Okunma : 3179 Beğen : 0

Falun Buda Fa, özü evrenin en üstün doğası Zhen Shan Ren'e (Doğruluk - Merhamet - Hoşgörü) asimile olmak olan, Buda Okuluna ait yüksek seviyeli ve çok yüce bir xiulian uygulaması yoludur. Uygulamaya bu en yüce doğa tarafından rehberlik edilir ve uygulama evrenin evrim yasaları üzerine temellenir. Bu yüzden uyguladığımız Yüce Fa veya Yüce Tao'dur.

Falun Buda Fa, direk olarak insanın zihnini hedefler ve gong'u artırmanın anahtarının karakterin(xin-xing) geliştirilmesinde yattığını açık bir şekilde ortaya koyar. Bir kişinin gong düzeyi ne kadar yüksek ise o kişinin karakteri o kadar yüksektir ve bu evrenin mutlak gerçeğidir. "Karakter", erdemin (de) (beyaz bir madde) ve karmanın (siyah bir madde) dönüştürülmesi, sıradan insan arzularının ve tutkularının bırakılması ve zorlukların en zorlarına katlanılması gibi konuları kapsar. Dahası, bir kişinin seviyesini yükseltmesi için geliştirmesi gereken birçok farklı tipteki şeyleri de kapsar.

Falun Buda Fa, aynı zamanda bedenin geliştirilmesini de içerir ve bu da yüksek seviyeli bir Budist uygulaması olan Büyük Tamamlanma Yolu'nun egzersizlerini yaparak gerçekleştirilir. Bu hareketlerin bir amacı da, uygulayıcının gong gücünü (gong-li) kullanarak uygulayıcının olağanüstü yeteneklerini ve enerji mekanizmalarını kuvvetlendirmektir. Böylece "Yasa (fa) uygulayıcıyı arındırır" durumuna ulaşılır. Başka bir amaç ise uygulayıcının vücudunda birçok canlı varlığın geliştirilmesidir. Yüksek seviyeli xiulian uygulamasında, Ölümsüz Bebek veya Buda-Bedeni doğacak ve birçok yetenekler geliştirilecektir. Bu şeyleri dönüştürmek ve oluşturmak için egzersiz hareketleri gereklidir. Hareketler, Dafa'mızda, uyum sağlamanın ve mükemmelliğin bir parçasıdır. Bu yüzden Dafa, zihin ve bedenin birlikte geliştirildiği eksiksiz bir uygulama yoludur. Aynı zamanda Büyük Tamamlanma Yolu olarak adlandırılır. Bundan dolayı, Dafa hem karakter gelişimini hem de hareketleri yapmayı içerir fakat karakter gelişimi hareketlerden önce gelir. Eğer bir kişi uygulamasında kendi karakterini geliştirmez ve sadece egzersizleri yaparsa gongu yükselmeyecektir. Bununla birlikte, yalnızca karakterini geliştiren ve Büyük Tamamlanma Yolu'nun hareketlerini yapmayan bir kişi gong gücünün artışında engel yaşayacak ve sahip olduğu vücudunun(benti) değişmediğini görecektir.

Hem kader ilişkilerine sahip olan ve hem de uzun zamandır uygulama yapmalarına rağmen gonglarını yükseltmeyi başaramayan çok sayıda insan var. Bu şekilde daha fazla insanın Yasa'yı elde edebilmeleri, insanların başlangıçtan itibaren çok yüksek bir seviyede uygulama yapmaya başlamaları ve doğrudan Tamamlanmaya ulaşabilmek üzere gonglarını hızlı bir şekilde yükseltebilmelerini sağlamak için, Budalığı geliştirmek için uygulanan ve benim uzak geçmişte kendimin geliştirmiş olduğum ve ona aydınlandığım bu Yüce Yasa'yı (da-fa) burada halka açıkladım. Bu xiulian uygulama yolu bir insana uyum ve bilgelik kazandırır. Hareketler az ve özdür çünkü yüce yol son derece basit ve kolaydır.

Yasa Tekerleği (fa-lun), Falun Buda Fa'da xiulian uygulamasında aslidir. Falun, zekaya sahip, yüksek enerji maddesinden oluşmuş dönen bir varlıktır. Uygulayıcıların karınları altına yerleştirdiğim Falun, her gün 24 saat durmadan dönmektedir. (Gerçek uygulayıcılar, kitaplarımı okuyarak, derslerimi videodan seyrederek veya kasetten dinleyerek yada diğer Dafa öğrencileri ile beraber uygulama yaparak da Falun'u elde edebilirler). Falun, uygulayıcıların otomatik olarak uygulama yapmalarına yardım eder. Diğer bir deyişle, öğrenciler her an egzersizleri uygulamasa bile, Falun durmadan öğrencileri xiulian uygulamasında geliştirir. Bizim uygulamamız, bugün dünyada öğretilen bütün xiulian uygulama yöntemleri içinde "Yasa öğrenciyi arındırır" özelliğine sahip olan tek uygulamadır.

Dönen Falun evren ile aynı özelliklere sahiptir ve onun minyatürüdür. Buda okulunun Falun'u, Tao okulunun Yin-Yang'ı ve On-Yönlü Dünya'daki her şey bütünüyle Falun'da yansıtılır. Falun, içeriye (saat yönünde) doğru döndüğünde evrenden büyük bir miktarda enerji çektiği ve onu gong'a dönüştürdüğü için uygulayıcıya kurtuluş sağlar. Falun, dışarıya (saat yönünün tersine) doğru dönerken herhangi bir varlığı kurtarabilecek ve herhangi anormal bir durumu düzeltebilecek enerjiyi serbest bıraktığından başkalarına kurtuluş sunar; uygulayıcının etrafındaki kişiler bundan yararlanır.

Falun Dafa, uygulayıcıların evrenin en üstün doğası olan Zhen Shan Ren'e asimile olmasını sağlar. Bütün diğer xiulian uygulama yöntemlerinden farklıdır ve Falun Dafa'yı diğer uygulamalardan ayıran sekiz temel özelliğe sahiptir.

1. Falun Dafa, Falun Geliştirir; Dan Geliştirmez ve Oluşturmaz

Falun, evren ile aynı doğaya sahiptir ve yüksek enerji maddesinden meydana gelen, zekaya sahip, dönen bir varlıktır. Falun uygulayıcının alt karın bölgesinde durmadan döner ve durmadan evrenden enerji toplar ve onu gong'a evrimleştirir ve dönüştürür. Bu yüzden, Falun Dafa'da xiulian uygulaması yapmak, öğrencinin gongunu çabucak artırabilir ve onu çabucak "Gong'un Açılması" durumuna ulaştırabilir. Bin yıldan fazla zamandır xiulian uygulaması yapan kişiler bu Falun'u elde etmek istediler, ama onu elde edemediler. Şu anda toplumumuzda popüler olan tüm qigong yöntemleri Dan geliştirir ve Dan oluşturur. Onlara Dan Qigong Metodu denir. Dan Qigong Metodu'nu uygulayan uygulayıcıların sadece tek bir hayatta "Gong'un Açılması Konumu'na" ve "Aydınlanmaya" ulaşmaları çok zordur.

2. Uygulayıcı Egzersizleri Yapmadığı Zaman Bile, Falun Uygulayıcıyı Geliştirir

Uygulayıcılar, her gün iş yapmak, ders çalışmak, yemek yemek ve uyumak zorunda olduğu için egzersizleri günde 24 saat boyunca yapamazlar. Ama Falun sürekli olarak döner ve böylece uygulayıcıların günde 24 saat egzersiz yapma etkisine ulaşmalarını sağlar. Böylece bir uygulayıcı her an hareketleri yapmasa bile, Falun durmadan uygulayıcıyı arındırır. Kısacası bir kişi hareketleri yapmasa bile, Yasa o kişiyi geliştirir.

Günümüzde dünya üzerinde halka açıklanmış olan hiçbir uygulama yöntemi, hem çalışmak hem de hareketleri yapmak için gerekli zamanı bulma problemini çözemedi. Sadece Falun Dafa, bu problemi çözdü. Bu yüzden "Yasa kişiyi arındırır" özelliğine sahip tek uygulama Falun Dafa'dır.

3. Gong'u Sizin Elde Edebilmeniz İçin Ana Bilincin Geliştirilmesi

Falun Dafa, bir kişinin ana bilincini geliştirir. Öğrenciler, bilinçli bir şekilde zihinlerini geliştirmeli, takıntılarını bırakmalı ve karakterlerini geliştirmelidirler. Büyük Tamamlanma Yolu'nu uygularken, trans durumunda veya bilincinizi kaybettiğiniz bir durumda olamazsınız. Egzersizleri yaparken her zaman ana bilinciniz sizi yönetmelidir. Bu yolla, geliştirdiğiniz gong sizin kendi bedeniniz üzerinde gelişecektir ve kendiniz ile beraber taşıyabileceğiniz gong elde edeceksiniz. Falun Dafa bu yüzden çok değerlidir - Falun Dafa'da siz kendiniz gong'u elde edersiniz.

Binlerce yıl boyunca, sıradan insanların arasında yayılan bütün diğer xiulian uygulaması yöntemlerinin hepsi uygulayıcının yardımcı bilincini geliştirdi: uygulayıcının vücudu ve ana bilinci sadece bir araç görevi gördü. Tamamlanmaya ulaşılması durumunda, kişinin yardımcı bilinci gong'u kendi ile beraber alıp götürdü. Bu durum yüzünden kişinin ana bilinci ve öz bedeni için geriye hiçbir şey kalmadı ve kişinin hayatı boyunca xiulian uygulaması için gösterdiği bütün çabası boşa gitti. Tabii ki bir uygulayıcı ana bilincini geliştirdiğinde yardımcı bilinci de aynı zamanda bir parça gong elde eder ve doğal olarak ana bilinç ile birlikte gelişir.

4. Zihin ve Bedeni Birlikte Geliştirmek

Falun Dafa'da "zihnin geliştirilmesi" kişinin karakterinin geliştirilmesini ifade etmektedir. Karakter gelişimi her şeyden önce gelir çünkü bu gongu artırmanın anahtarı olarak ele alınır. Diğer bir ifade ile, seviyenizi belirleyen gong egzersizleri yapmakla elde edilmez, karakterinizi geliştirerek elde edilir. Kişinin gong düzeyi, karakter seviyesi ile aynı yüksekliktedir. Falun Dafa'da sözünü ettiğimiz karakter (xinxing), erdemden daha geniş bir alanı ve erdem de dahil olmak üzere bir çok şeyin farklı tiplerini kapsar.

Falun Dafa'da "bedenin geliştirilmesi", hayatın uzatılması anlamına gelir. Egzersizlerin yapılması ile kişinin öz bedeni dönüştürülür ve korunur. Ana bilinciniz ve fiziksel vücudunuz birbiri ile bütünleşir ve bütünsel olarak Mükemmelliğe ulaşılır. Bedenin geliştirilmesi, temel olarak insan vücudunun moleküler bileşenlerini değiştirir. Hücre elementlerinin yüksek enerji maddesi ile yer değiştirmesi ile insan bedeni diğer boyutlardaki maddeden meydana gelen bir bedene dönüştürülür. Bunun sonucu olarak sonsuza kadar genç kalırısınız. Falun Dafa'da bu konu kökten çözüme kavuşturulur. Falun Dafa, zihin ve bedeninin her ikisini birden gerçek anlamda geliştiren bir uygulamadır.

5. Öğrenmesi Basit ve Kolay Beş Takım Hareket

Yüce bir yol, son derece basit ve kolaydır. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, Falun Dafa'nın az sayıda egzersiz hareketlerine sahiptir ama geliştirilen şeyler sayısız ve kapsamlıdır. Hareketler vücudun her yönünü ve geliştirilecek olan bir çok şeyi yönetir. Beş takım hareketler bütünüyle öğrencilere öğretilir. Başlangıçtan itibaren hemen, öğrencinin vücudunda enerjinin engellendiği alanlar açılır ve evrenden büyük miktarda enerji vücudun içine çekilir. Çok kısa bir zaman içinde egzersizler kişinin vücudundaki faydasız maddeleri çıkarıp atarak kişiyi arındırır. Egzersizler aynı zamanda öğrenciye seviyesini yükseltmekte de yardım eder ve öğrencinin olağanüstü güçlerini kuvvetlendirir ve Saf-beyaz beden durumuna ulaşmasını sağlar. Bu beş takım hareketler, meridyenleri veya Büyük ve Küçük Kozmik Dolaşımları açan bilinen egzersizlerin çok daha ötesindedir. Falun Dafa, uygulayıcılarına en uygun ve en etkili xiulian uygulaması yöntemini ve aynı zamanda en iyi ve en değerli yolu sağlar.

6. Yönlendirmesi Yoktur, Uygulamadan Sapılmaz ve Gong Çok Hızlı Yükselir

Falun Dafa xiulian uygulamasında, zihin aktiviteleri kullanılmaz, belirli nesneler üzerinde odaklanılmaz ve zihinsel faaliyetler ile yönlendirme yoktur. Bundan dolayı, Falun Dafa uygulaması kesinlikle güvenlidir ve öğrencinin uygulamadan sapmayacağı garantidir. Falun da, uygulayıcıyı herhangi bir şekilde uygulamadan sapmaktan ve düşük xinxing'e sahip kişilerin uygulayıcılara rahatsızlık vermesinden uygulayıcıları korur. Üstelik, Falun otomatik olarak herhangi anormal bir durumu düzeltebilir .

Öğrenciler Falun Dafa'da çok yüksek bir düzeyde xiulian uygulamaya başlarlar. Eğer onlar zorlukların en zoruna katlanabilir, dayanılabilecek en zor şeylere dayanabilir, karakterlerini iyice koruyabilir ve sadece tek bir uygulama yöntemini takip ederek gerçekten xiulian uygularlarsa, onlar birkaç yıl içinde başın tepesinde toplanan üç çiçek durumuna ulaşabileceklerdir. Bu, Üçlü-Diyar-Yasası'na (Shi Jian Fa) göre xiulian uygulaması sırasında bir kişinin ulaşabildiği en yüksek düzeydir.

7. Egzersizleri Yaparken Yer, Zaman ve Yön Veya Hareketlerin Nasıl Sona Erdirildiği Fark Etmez

Falun, evrenin bir minyatürüdür. Tüm evren dönmektedir, galaksilerin tamamı da dönmektedir ve dünya da aynı şekilde dönmektedir, bu yüzden bizim için doğu, batı, güney ve kuzey yoktur. Falun Dafa uygulayıcıları, evrenin en temel doğasına ve evrenin evrim yasalarına göre xiulian uygularlar. Bu yüzden, uygulayıcı hangi yöne bakarak hareketlerini yaparsa yapsın, o hareketleri her yöne doğru yapmış olur. Falun her an sürekli olarak döndüğü için de Falun Dafa'da zaman kavramı yoktur ve uygulayıcılar herhangi bir zamanda hareketleri yapabilirler. Falun sonsuza dek döner ve uygulayıcılar [isteseler bile] onu durduramazlar. Bu yüzden, hareketleri bitirmek gibi bir kavram yoktur. Hareketleri bitirseniz bile gongun işleyişini durduramazsınız.

8. Fa Bedenlerimin Koruması Altında, Dışarıdan Gelen Kötülüklerin Size Karışmasından Korkmanıza Gerek Yoktur

Sıradan bir insanın birden yüksek seviyeli bir takım şeyleri elde etmesi çok tehlikelidir çünkü o kişinin yaşamı hemen tehlikeye girer. Falun Dafa uygulayıcıları, öğrettiğim Falun Dafa öğretilerini kabul eder ve gerçekten xiulian uygulaması yaparlarsa, benim Fa bedenlerimin korumasını kazanırlar. Xiulian uygulamakta kararlı olduğunuz sürece, Fa bedenlerim Tamamlanmaya ulaşana kadar sizi koruyacaktır. Kişi xiulian uygulamasını bırakmayı kararlaştırdığında, benim Fa bedenlerim de otomatik olarak ondan ayrılacaktır.

Birçok kişinin, yüksek seviyeli ilkeleri öğretmeye cesaret edememesinin sebebi ise, onların bu sorunların sorumluluğunu üstlenememesidir ve aynı zamanda cennetler de bunu yasaklar. Falun Dafa, doğru bir Fa'dır. Eğer bir uygulayıcı Dafa'nın gereksinimlerine göre kendi xinxing'ini koruyabilir, tutkularını bırakabilirse, tek bir doğru düşüncesi yüzlerce şeytanı bastırabilir. Herhangi kötü niyetli bir varlık sizden korkacak ve sizin gelişiminiz ile ilgisi olmayan herhangi bir şey size karışamayacak ve sizi rahatsız edemeyecektir. Bundan dolayı, Falun Dafa'nın öğretileri, diğer geleneksel uygulama yöntemlerinden veya diğer uygulamaların veya yolların dan-uygulaması teorilerinden tamamen farklıdır.

Falun Dafa'da uygulama yapmak hem Üçlü-Diyar-İçindeki Fa (Shi Jian Fa) hem de Üçlü Diyar Ötesindeki Fa (Chu Shi Jian Fa) xiulian uygulamasındaki bir çok seviyeyi içerir. Bu xiulian uygulaması, başlangıçtan itibaren çok yüksek bir seviyede başlar. Falun Dafa hem uygulayıcılarına hem de uzun zamandan beri xiulian uygulaması yapmalarına rağmen henüz gonglarını arttırmayı başaramayan kişilere en uygun yöntemi sağlar. Bir uygulayıcının gong gücü ve karakteri belirli bir düzeye ulaştıktan sonra, o kişi bu dünyada asla bozulmayan yok edilemez bir bedene sahip olur. Kişi aynı zamanda "Gong'un Açılması" durumuna ulaşmayı, "Aydınlanma" konumuna erişmeyi ve yüksek seviyelere yükselmeyi başarabilir. Büyük bir kararlılığa sahip olan kişiler bu doğru Fa'yı çalışılmalı, "Doğru Meyve" konumuna ulaşmak için çabalamalı, karakterlerini geliştirmeli ve takıntılarını yok etmelidirler. Sadece o zaman "Tamamlanma" konumuna ulaşılabilinir.Yazar Hakkında

  • Semra ...

    Semra ...

    Falun Dafa, (Falun Gong olarak da bilinir) beden ve zihin gelişimine yönelik bir qigong uygulamasıdır.

İlgili Sayfalar

Dünya Dinleri