Falun Dafa - Falun Gong

Ana Sayfa Dünya Dinleri Yeni Dünya Dinleri Falun Dafa - Falun Gong Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri

Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri

Dafa İnancında ; İyi ve Kötü İnsanı Ayırtedebilmenin Tek Kriteri
Yazan : Semra ... Tarih : Kategori : Falun Dafa - Falun Gong Yorumlar : 0 Okunma : 2333 Beğen : 0

Budizm'de insanlar sürekli olarak Buda Fa'nın ne olduğunu tartışmaktadır. Hatta Budizm'de öğretilen Fa'nın, Buda Fa'yı tam olarak yansıttığını düşünen insanlar da vardır. Gerçekte ise öyle değildir. Sakyamuni tarafından açıklanan Fa, sadece 2,500 yıl önceki çok düşük seviyeli insanlar içindi. İlkel bir toplum seviyesini henüz aşmış, gelişmekte olan ve hala çok basit düşüncelere sahip insanlara öğretiliyordu. Günümüz, Sakyamuni'nin daha önceden bahsetmiş olduğu "Fa'nın Son Dönemi"dir. Günümüzde insanlar artık bu Fa ile xiulian uygulayamazlar. Fa'nın Son Döneminde tapınaklardaki Budist din adamları değil başka insanları kurtarmak, kendilerini bile kurtarmakta güçlük çekeceklerdir. Sakyamuni'nin öğrettiği Fa, o günün şartlarına uymaktaydı ve Sakyamuni, kendi seviyesinde algıladığı Buda Fa'nın tamamını da o dönemin insanlarına açıklamadı. Ayrıca Fa'nın sonsuza dek hiç değişmeden aynı kalması da, imkânsızdır.

Toplumun gelişimiyle birlikte, insan aklı daha karmaşık bir hale geliyor ve bu da, insanlar için xiulian uygulamayı daha zor bir hale getiriyor. Budizm'deki Fa, kesinlikle Buda Fa'nın tamamını özetleyemez ve o sadece Buda Fa'nın çok küçük bir parçasıdır. Buda Okulunda hala kişiden kişiye aktarılan başka birçok yüce xiulian metodu vardır. Bu metotlar, tüm zamanlar boyunca sadece tek bir uygulayıcıya aktarılmıştır. Farklı seviyeler farklı Fa'ya sahiptir ve farklı boyutlar da farklı Fa'ya sahiptir. Bunların hepsi, Buda Fa'nın farklı boyutlardaki ve seviyelerdeki farklı tezahürleridir. Ayrıca Sakyamuni, kişiyi Buda seviyesine ulaştırabilecek 84,000 xiulian uygulama metodu olduğundan bahsetmiştir. Fakat Budizm sadece Zen, Jingtu, Tiantai, Huayan ve Tantrizm gibi 10 dan biraz daha fazla uygulama metodu içerir. Bunlar Buda Fa'nın tamamını temsil edemezler. Sakyamuni'nin kendisi de Fa'sının tamamını aktarmamıştı, sadece o günkü insan toplumunun anlayabileceği kadarını anlatmıştı.

O zaman Buda Fa nedir? Bu evrenin en temel karakteristik özellikleri olan ''Zhen Shan Ren'', Buda Fa'nın en yüksek tezahürüdür. Bu, Buda Fa'nın özüdür. Buda Fa, farklı seviyelerde farklı şekillerde görünür ve farklı seviyelerde farklı şekilde rehberlik etme rolü üstlenir. Seviye düştükçe karmaşa artar. Bu ''Zhen Shan Ren'' karakteristik özellikleri, havanın, taşın, tahtanın, toprağın, demirin, çeliğin ve insan vücudunun mikroskobik parçacıklarının içinde olduğu kadar, tüm maddelerin de içindedir. Antik dönemlerde, evrendeki tüm canlıları ve maddeleri, beş elementin oluşturduğu söylenirdi -onlar da ''Zhen Shan Ren'' karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bir uygulayıcı, sadece ulaşmış olduğu seviyedeki Buda Fa'nın tezahürünü anlayabilir ki, bu da onun Meyve Konumu ve seviyesidir. Daha geniş bir açıdan bakacak olursak, Fa uçsuz bucaksızdır. En yüksek seviyeden bakıldığı zaman olay çok basittir. Çünkü Fa piramide benzer. En yüksek noktası üç kelime ile özetlenebilir: Zhen-Shan-Ren. O, kendisini farklı seviyelerde gösterdiğinde ise çok karmaşıktır. Mesela insanoğlunu bir örnek olarak ele alalım. Tao Okulu, insan vücudunu küçük bir evren olarak kabul eder. İnsan fiziksel bir vücuda sahiptir fakat bir insanın insan olabilmesi için bu yeterli değildir. Tam ve bağımsız bir kişilik ile insanı oluşturabilmesi için, aynı zamanda insan doğasına, kişiliğine, karakterine ve ana ruhuna da sahip olmalıdır. Aynı şey, yaşama ve suya olduğu kadar, Samanyoluna ve diğer galaksilere sahip olan evrenimiz için de geçerlidir. Evrende bulunan her şeyin maddesel bir varlığı vardır fakat aynı zamanda bütün bu maddeler, Zhen Shan Ren özelliklerine de sahiptir. Maddenin tüm mikroskobik parçacıkları bu karakteristik özelliklere sahiptir, aşırı derecedeki mikroskobik parçacıklar dahi bu özelliklere sahiptir.

Bu Zhen Shan Ren karakteristik özellikleri, evrendeki iyi ve kötüyü ayırt etmek için kullanılan kriterdir. İyi ya da kötü nedir? İşte bu karakteristik özelliklere göre değerlendirilir. Geçmişte bahsettiğimiz De (erdem) maddesi de aynıdır. Tabii ki günümüz toplumunun ahlâk standardı çoktan değişmiş ve bozulmuştur. Eğer bir kişi günümüzde kendisine iyiliksever Lei Feng'i örnek alırsa, insanlar muhtemelen ona deli diyeceklerdir. Fakat söyleyin bana, kim 1950'li ve 60'lı yıllarda onun deli olduğunu söylerdi? İnsanoğlunun ahlâk standardı çok büyük bir hızla düşüyor ve insanların ahlâki değerleri günden güne kötüleşiyor. İnsanlar sadece kişisel çıkarlarının peşindeler; çok küçük şahsi çıkarlar için dahi başkalarına zarar veriyorlar. Her türlü yola başvurarak birbirleriyle yarışıyor ve savaşıyorlar. Hepiniz şunu bir düşünün, bunun böyle devam etmesine izin verilecek mi? Bir kişi kötü bir şey yaptığı zaman, onu kötü bir şey yaptığı konusunda uyarsanız dahi size inanmıyor. O kişi gerçekten kötü bir şey yaptığına inanmıyor. Bazı insanlar kendilerini çökmüş olan ahlâk standartları ile değerlendiriyor. Kendilerini başkalarından daha iyiymiş gibi görüyor. Çünkü buna karar verecek kriterler değişime uğradı. İnsanoğlunun ahlâk standardı ne kadar değişirse değişsin, evrenin karakteristik özellikleri değişmeden kalır ve iyi insanı kötü insandan ayıran tek kriter, bu evrensel özelliklerdir. Kişi bir uygulayıcı olarak, sıradan insanların standartlarına göre hareket etmekten ziyade, evrenin bu karakteristik özelliklerini takip ederek hareket etmek zorundadır. Eğer orijinal, gerçek benliğinize geri dönmek ve uygulamanızda üst seviyelere ulaşmak istiyorsanız, bu kriterler doğrultusunda davranmak zorundasınız. Bir insan olarak, sadece Zhen Shan Renözelliklerini takip edebildiğiniz zaman iyi bir insan olursunuz. Bu özelliklerden sapmış bir kişi gerçekten kötü bir insandır. İş yerinizde veya toplum içerisinde bazı insanlar sizin kötü olduğunuzu söyleyebilir fakat bu sizin ille de kötü olduğunuz anlamına gelmez. Bazı insanlar da sizin iyi olduğunuzu söyleyebilirler fakat siz gerçekten de iyi olmayabilirsiniz. Bir uygulayıcı olarak, eğer bu karakteristik özellikleri özümserseniz, o zaman siz Tao'yu elde etmiş bir kişisiniz demektir. Bu sadece bu kadar basit bir prensiptir.

''Zhen Shan Ren'' uygulamasında Tao Okulu, Zhen (Doğruluk) geliştirme üzerine odaklanır. Bu yüzden Tao Okulu, ''Kişinin doğuştan gelen doğasını geliştiren ''Doğruluk'' odaklı uygulamaya inanır; kişi doğru söylemelidir, yaptığı şeyleri doğrulukla yapmalıdır, dürüst bir insan olmalı, gerçek benliğine dönmelidir ve kişi xiulian yoluyla en sonunda gerçek bir insan haline gelir." Bununla birlikte uygulamaları Shan (Merhamet) ve Ren (Hoşgörü) de içerir fakat Zhen (Doğruluk) üzerine odaklanarak uygulama yapılır. Buda Okulu, ''Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü'' özelliklerinden Merhamet'e yoğunlaşır çünkü Merhamet (Shan) özelliğine odaklı xiulian uygulaması, kişilerde muazzam bir merhamet duygusu oluşturabilir ve bu merhamet oluştuğunda, kişi tüm canlıların acı çekmekte olduğunu keşfeder. Bundan dolayı Buda Okulunda tüm yaşamları kurtarma isteği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ''Doğruluk (Zhen)'' ve ''Hoşgörü (Ren)'' de uygularlar fakat ''Merhamet (Shan)'' geliştirmenin üzerinde daha çok dururlar. Bizim Falun Dafa'mız, evrenin en yüksek karakteristik özellikleri olan Zhen Shan Ren üzerine eşit biçimde yoğunlaşarak xiulian uygulamaktadır. Bizim uyguladığımız sistem, muazzam bir sistemdir.Yazar Hakkında

  • Semra ...

    Semra ...

    Falun Dafa, (Falun Gong olarak da bilinir) beden ve zihin gelişimine yönelik bir qigong uygulamasıdır.

Dünya Dinleri