Dürzi İnancında Yedi Esas

Dürzi İnancında Yedi Esas
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Dürziliğin Esasları Yorumlar : 0 Okunma : 7890 Beğen : 0

Dürziliğin hem inanç hem de ahlaki yönüyle ilgili olan yedi vasiyet mezhepte dördüncü farz olarak bilinir. Onlara göre Hamza b. Ali tenzil ve te’vil ehlinin, yani Ehl-i sünnet ile Şia’dan İsnaaşeriyye, İsmailiyye ve Karamita’nın gerekli gördüğü kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, cihad ve velayet gibi esasları en-Nakzü’l-hafi adlı risalesinde iptal etmiştir. Hamza bunu yaparken Hakim-Biemrillah’ın fiil ve davranışlarından ilham almıştır. Ona göre Hakim uzun müddet namaz kılmamış, cuma, cenaze ve bayram namazlarına iştirak etmemiş, 400 (1009-10) yılında zekatı kaldırmış, oruç tutmayı ve hacca gitmeyi gereksiz görmüş, cihadın zahir ve batınını ilga etmiş, te’vil ehli olan Batıniyye yahut İsmailiyye’nin özellikle Ali b. Ebu Talib ve nesline tahsis ettikleri velayeti sadece kendisine tanımıştır. İptal edilenlerin yerine konulan yedi esas şunlardır:

1. Doğru sözlülük.

Namazın yerine konulan bu esasa göre bir Dürzi dindaşı hakkında doğru sözlü olmak zorundadır. Ancak diğer din mensupları için hayat hakkı da dahil olmak üzere hiçbir konuda doğruluk prensibinin uygulanması gerekli değildir. Çünkü Bahaeddin’in ifadesine göre onlar zalim, kör ve cahildirler. Dürziler “sıdk” kelimesini ve bütün türevlerini “sad” harfi yerine “sin” ile yazarak ebced sistemine göre buradan hudud ve dailerin sayısını (164) çıkarırlar. Dailerin doksan dokuzu imama aittir.

2. Din kardeşlerini korumak

Zekatın yerine konulan bu esas sadece mezhep kardeşliğine hasredilmiştir.

3. Var olmayana ibadetten vazgeçmek

Oruç yerine konan bu esasa göre Dürziler’in Hakim’den önceki inanç ve ibadetlerinin, mevcut olmayana ibadet sayıldığından hiçbir değeri yoktur.

4. İblisler ve azgınlardan uzaklaşmak

Hacca karşı konulan bu kurala göre uzak durulması gereken kimselerden maksat geçmiş peygamberlerdir. Dürziler prensip olarak bütün peygamberlere muhaliftirler. Çünkü peygamberler Hakim’i bırakarak insanları asla zuhur etmeyen bir ilaha çağırmışlardır. Hamza b. Ali bütün peygamberlerle ve özellikle şeriat sahibi Hz. adem, Nuh, Musa, isa ve Muhammed ile savaşmayı, onların bozulmuş olduğunu iddia ettiği akide, şeriat ve dinlerinden uzaklaşmayı zaruri sayar. İsmailiyye’de görülen “natık” ve “esas”, yani peygamber ve onun yerine geçen imam Dürziler’e göre İblis ve şeytandır. adem şecere itibariyle beşerin dedesi olan, topraktan yaratılan ve Allah’ın halifesi olan adem değil, Maniheizm’deki kadim ve orijinal insan veya yahudi kabalizmindeki Adam Kadmon olarak kabul edilir. Ancak günümüz Dürziler’i Hz. Muhammed hakkında daha mülayim bir yol takip ederek onun, kendi dinlerinde sadece risalet vasıtası olmak gibi sınırlı bir yeri bulunduğunu yahut Tanrı elçisi olduğunu kabul ederler.

5. Hakim-Biemrillah’ı her devirde tek ilah olarak tanımak

Kelime-i şehadete karşı konulan bu kural, gizlilik esasına riayet maksadıyla başka din mensuplarının yanında lisanen terkedilip kalben uygulanabilir. Zor durumlarda Hakim’in uluhiyyeti dille inkar edilebildiği gibi Hamza b. Ali’ye de lisanen küfür ve lanet caizdir.

6. Hakim’in hüküm ve fiiline rıza göstermek.

Cihadın karşılığı olarak benimsenen bu kurala göre Hakim’in her türlü fiiline razı olmak, o fiillerin mutlaka bir hikmete bağlı olarak işlendiğine inanmak gerekir.

7. Her durumda Hakim’in hükmüne boyun eğmek

Velayetin yerine konulan bu kural, Hamza b. Ali’ye göre bütün öğretilenlerin gayesini teşkil etmektedir.



Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri