Jainizm'de Tanrı İnancı

Jainizm'de Tanrı İnancı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Caynist İnanç ve Öğretileri Yorumlar : 0 Okunma : 5100 Beğen : 0

Jainizm, tanrı tanımaz yani ateist bir din olarak gösterilir. Jainizm, yaratış diye bir şeyin olmadığını, dünyanın ve hayatın ne bir başlangıcı ne de bir sonu olduğunu , kozmik devrelerin kendi kendilerine sonsuzluğu tekrarladıklarını ve ruhların sayısının da sınırsız olması sebebiyle bir nesneyi yoktan vareden bir yaratış düşüncesinin kabul edilemez bir şey olduğunu ileri sürerek, yaratıcı bir tanrının varlığını inkar eder.

Bazı araştırmacılara göre bu yaratıcı tanrı tanımazlık, tanrıların varolduğunu, ruhun ebediliğini ve kurtuluşun mümkün olduğunu inkar anlamında değildir. Tanrılar, mutlak saadetin kesin derecesini belirlerler. Fakat Tanrılar, ölümsüz yani baki de değildirler. Jainistler, varlıkların tasnifinde Tanrıları da bir sınıf olarak saymakla birlikte, tıpkı insanlar gibi onların da Samsara Çarkı’na tabi olduklarına inanırlar.Jainizmin ateist bir din görüntüsü sergilemesi, Budizmde Budda’nın yaptığı gibi, Mahavira’nın da Tanrı konusunda sessiz kalmasından, kesin ve net bir tavır koymamasından kaynaklanmış olabilir. Hinduizmdeki Tanrı anlayışına, Brahmanların Tanrıyı; insanlar tarafından zarar verilen, yaptığından pişman olan, aldatılabilen, sihirle etki altına alınabilen, zaaf ve düşkünlükleri bulunabilen bir varlık olarak tanımlamalarına karşı, Mahavira’nın tavrı, onu tanrı konusunda sessizliğe götürmüş olmalıdır. Hangi sebeple olursa olsun, Mahavira; Tanrı fikri üzerinde durmamış olsa bile, bazı Jainist mezheplerde Tanrı inancının varolduğu anlaşılmaktadır. Jainist tapınaklarda Tanrı heykellerine yer verilmesi ve Caynacılığın önemli ve büyük mezheplerinden biri olan Shvetambaraların, mabedlerde Tirthankaraların heykellerine tapmalarına tepki olarak, M.S. XV. yüzyılda bu mezhebin içinden çıkan Sthanakavasin Mezhebi’nin, kendi mezheple rini, Jainizmin (Caynacılık) ilk başlangıcında olduğu gibi Tanrı tanımazlık yani ateistlik esası üzerine kurduklarını söyleyip, tapınaklardaki heykelleri ve resimleri reddetmeye başlamış olmaları, Jainizmin içindeki diğer mezhep ve gruplarda Tanrı inancının varolduğu izlenimini vermektedir.

Jainizmde ikinci derecede önemli olan ev, güneş, ay, gezegen, takım yıldızları ve yıldız Tanrıları bulunmaktadır. Bu tanrıların dışında da yine bazı Tanrı isimlerine rastlanılmaktadır. Ancak Tirthankaralar ve kurtuluşa erdiğine inanılan ruhlar (siddha) bu Tanrılardan daha üstün tutulmaktadır. Ruhban sınıfının önderleri olarak kabul edilen “Acaryalar”, kutsal metin öğreticileri olan “Upadhyayalar” ve kutsal kişiler ve azizler olarak görülen “Sadhular” da Tirthankaralar ve Siddhalarla birlikte beş büyük Tanrı öbeği (Parameshthin)’ni oluşturmaktadır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi