Bahai Dini Prensipleri

Ana Sayfa Dünya Dinleri Yeni Dünya Dinleri Bahai Dini Bahai Dini Prensipleri Partizanlıktan Kaçınarak Devlete Karşı Sadık ve İtaatkar Olunmalıdır

Partizanlıktan Kaçınarak Devlete Karşı Sadık ve İtaatkar Olunmalıdır

Partizanlıktan Kaçınarak Devlete Karşı Sadık ve İtaatkar Olunmalıdır
Yazan : Baha YILDIZ Tarih : Kategori : Bahai Dini Prensipleri Yorumlar : 0 Okunma : 2496 Beğen : 0

Bahai Dini tamamıyla gayri siyasidir, gayri partizandır ve özel bir ırkı, sınıfı veya ulusu yüceltmeyi amaçlayan herhangi bir politika veya düşünce tarzıyla taban tabana zıttır. Hz. Bahaullah, bugünkü siyasi düzenin partizanlık anlayışının özellikleri olan ihtilaf ve çekişmeden kesinlikle kaçınmaları konusunda Bahaileri kesin bir dille uyarmıştır. Bu nedenle Bahailer hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar, siyasi partilerin faaliyetlerine karışmazlar.

Bununla birlikte Bahailer, yaşadıkları toplumun refahını geliştirmeye katkıda bulunmak için çaba gösterirler ve bunun yollarından biri de vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleridir. Bu nedenle Bahailer genel seçimlerde, yaşadıkları topluma en değerli katkıyı yapacağına inandıkları herhangi bir parti veya adaya kendi vicdanları doğrultusunda oy verme konusunda özgürdürler. Bahailer yaşadıkları ülkede idari görevlerde yer alabilirler ama siyasi herhangi bir makamları olamaz ve herhangi siyasi bir parti veya oluşum adına çalışmazlar. Çünkü Bahailer bugün için milletlerin ve insanların karşısındaki en büyük meydan okumanın insanlığın birliğinin tesis edilmesi olduğuna inanırlar. Toplumun gerçek gelişimi, insanlık medeniyetinin bu yeni olgunluk seviyesine ulaşmasıyla başarılacaktır. Bu konuda Hz. Bahaullah’ın sözleri şöyledir:“İnsanlık âleminin birliği sağlam bir biçimde tesis edilmedikçe ve edilinceye kadar refah, barış ve güvenliğe ulaşılamaz.”

Bahai anlayışına göre doğası partizan ve bölücü olan siyasi hareketler, esas itibariyle evrensel olan problemlere çözüm teşkil edemezler. Günümüzün milliyetçi, etnik veya ideolojik siyasi araç ve yöntemleri sınırlı ve yetersiz olup sadece belli bir kitleye veya bölgeye özgüdür.

Bahailerin siyasete karışmama prensibi, tamamen sosyal ve ahlaki olan konularda kamusal seviyede görev almalarını engellemez. Aksine insanlığın eşitliği ve ayrım yapılmaması gibi birçok sosyal çalışmalarda Bahailer yıllarca ön saflarda hizmet etmişlerdir.

Siyasete karışmama prensibi, hem inanç seviyesinde hem de uygulamada, Bahailerin yaşadıkları devlete karşı sadakat ve itaat öğretisi ile yakından ilişkilidir. Hz. Bahaullah, yaşadıkları devlete itaat etmeleri ve onu yıkmaya veya zayıflatmaya çalışan her türlü çaba ve hareketten kesinlikle uzak durmaları konusunda Bahailere çağrıda bulunmuştur.

Not : Bu Yazı Bahai Dini İnancına Göre Yazılmıştır

Kaynak : Türkiye Bahai ToplumuYazar Hakkında

  • Baha YILDIZ

    Baha YILDIZ

Dünya Dinleri