Eğitim Gerekli ve Zorunludur

Eğitim Gerekli ve Zorunludur
Yazan : Baha YILDIZ Tarih : Kategori : Bahai Dini Prensipleri Yorumlar : 0 Okunma : 1925 Beğen : 0

Hz. Bahaullah bilgi edinmenin insanlığın yükselişine sebep olan kanatlar olduğunu öğretir; bu nedenle bilgi edinmek herkesin hakkı ve görevidir. Bilgi insan yaşamında ve toplumda çok önemli bir rol oynar. Bilgiyi üretmek ve hayata geçirmek medeniyetin kalbinde yatar ve toplumsal gelişimin kaynağıdır.

Bu nedenle Bahai Dini’nin temel öğretilerinden biri de -kız veya erkek- her çocuğun eğitilmesi zorunluluğudur. Eğer aileler çocuklarının eğitimini ihmal ederlerse Tanrı katında sorumludurlar. Bu, Hz. Bahaullah’ın bir emridir dolayısıyla çocukların eğitimi bütün Bahailer için ihmal edilemeyecek, kutsal bir görevdir.

Çocuğumuzun kız olması nedeniyle erkekler kadar eğitime gereksinimi olmadığını söyleyemeyiz. Hz. Abdülbaha “Erkek ve kadın haklarında eşitlik olduğu halde, eğer öncelik verilecekse kızlara verilmelidir. Çünkü onlar geleceğin anneleri olacaklar ve eğitimli bir anne daha iyi çocuklar yetiştirir” demiştir.

Bahailerin eğitim anlayışı yalnızca okuma yazma öğrenmekle sınırlı değildir. Çocuklar tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet edebilmek için mümkün olan en iyi akademik, mesleki, fiziksel ve ruhani eğitimi almalıdırlar. Bahai Dini’ne göre eğitimin amacı, dünyanın tek bir vatan ve tüm insanların da onun vatandaşları olduğuna inanan, hizmet ve sevgilerini daha iyi bir dünyanın kurulmasına adayacak kadın ve erkekler yetiştirmek olmalıdır. İnsanlar bu yaklaşımı benimsedikleri takdirde insan âleminin birliğini kurmak mümkün olacaktır.

Tanrı Elçileri tarafından öğretilen değerler, eğitim sisteminin temeli olmalıdır. İnsanlar ancak manevi aydınlanma sayesinde daha mutlu olabilirler. Çünkü böylece önyargıları olmaksızın yaşamayı öğrenecekler ve gelecek için ümit ve güvene sahip olacaklardır. Eğitim bizi hurafelerden, önyargılardan ve materyalizmin pençesinden kurtarmalıdır.

***

Bugünün Vahiy Kaynağı’nı tanımak, ilerlemekte olan medeniyeti daha ileriye götürme anlayışını da beraberinde getirir. Akıl sahibi, toplumsal sorumluluk hisseden her birey gibi ben de eğitimin önemli olduğunu, bunun sistematik olarak toplumun her katmanına ve her evresine (çocuk, genç, yetişkin) hitap eden bir programa dayalı olması gerektiğini düşünürdüm.

Hz. Bahaullah eğitimin zorunluluğunu ve gerekliliğini emretmiştir. Vahyin Kaynağı, eğitimin yükseltilmesinin zamanımızın en acil gereksinimi olduğunu söyler. Ayrıca eğitim ana ilgili kurumlardan biri yapılmadıkça hiçbir şeyin refaha ulaşmayacağını, insanlığın gerilemesinin önde gelen nedenin cehalet olduğunu, eğitimin bir ülkeye ve onun halkına refah, onur, bağımsızlık ve özgürlük getireceğini açıkça beyan eder.

Daha iyi ve yaşanabilir bir dünya yaratmak her bireyin sorumluluğudur. “İnsan en üstün tılsımdır. Ne yazık ki elverişsiz bir terbiye, özünde olanın gelişmesine engel oluyor.” Hz. Bahaullah’ın bu sözleri beni çok etkilemiş, daha iyi bir dünya yaratmak için ayağa kalkmama sebep olmuştur. “İnsana kıymetli mücevherlerle dolu bir maden nazarı ile bakılması” vizyonuyla eğitimin sağlanması öğüdü eğitime bakışımda yeni ufuklar açmıştır. Çocuklar dahil her bireye ‘özel’ gözüyle bakılması, kişiye has yeteneklerin açığa çıkartılması ve kapasite inşası, toplumların bu özel madenlerden yararlanmasına sebep olacaktır.

Bir Bahai kurumu olan ‘Eğitim Enstitüsü’nün tüm dünyada ebeveyn, öğretmen, çocuk, yeni genç (11–15 yaş), genç eğitimi için müfredatlar oluşturması, bu müfredatların toplumun her katmanında uygulanmasını yaygınlaştıran, sistematik hale getiren bireyler yetiştirmesi, toplumun da öğrenme tutumu ile bu çalışmalara cevap veriyor olması bende yeni bir medeniyet yaratma çabalarına katılma mutluluğu ve heyecanı uyandırıyor.

Not : Bu Yazı Bahai Dini İnancına Göre Yazılmıştır

Kaynak : Türkiye Bahai ToplumuYazar Hakkında

  • Baha YILDIZ

    Baha YILDIZ

Dünya Dinleri