Andaman Pluga İnancı

Andaman Pluga İnancı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 10836 Beğen : 0

ANDAMAN adaları, Bengal körfezinde takımadalar, Nicobar adalarıyla birlikte Hindistan birliği'nin bir parçasını oluşturur; 8 293 km2; 188 000 nüf. Merkezi Port Blair. Andaman takımadaları, 10° ve 14° K. enlemleri arasında yaklaşık 400 km boyunca uzanan 200 kadar ada içerir.

Halk klanlara ayrılan kabileler halinde yaşar, bitki ve hayvan yetiştirmeyi bilmez, balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık yapar. Özel konutları yoktur. Andamanlılar doğa güçlerine taparlar, bir atalar kültüne inanırlar ve dinsel danslar sırasında bedenlerini kırmızı ve beyaz kille boyarlar.

Pluga veya Puluga, Andaman takım adalarındaki yerli halkın dini inanışlarında Tanrı ve yaratıcı olarak bahsedilen bir ulu varlığın ismidir.[1]

Andaman yani Jarawa yerli halkının anlatımlarındaki bu inanışa göre, Antropomorfik olarak tasavvuf edilmiş olan Pluga gökte oturmakta, sesi gök gürültüsü olup nefesi ise esen rüzgarlardır; fırtınalar ise onun öfkesinin işaretidir. Pluga, emirlerine uymayanları yıldırımla cezalandıran, her şeyi bilen ve gören bir Tanrı olup insanların düşüncelerini ise sadece gündüzleri okur.[2] Pluga, kendine bir eş yaratır ve ondan çocukları olur. Gökyüzündeki evinin yanında Güneş(dişil) ve Ay(eril) vardır. Bunların çoçukları da yıldızlardır. Puluga uyuduğunda kuraklık olur. Yağmur yağdığında, tanrı yeryüzüne inmiştir ve yiyecek arıyor demektir.

Andaman mitolojisine göre, Puluga yaratılışları esnasında kendilerine verilen emirleri yerine getirmede gayret göstermedikleri için insanları ziyaret etmemeye başlar. Puluga önce dünyayı ve ilk insan Tomo'yu yaratır. İnsanlar çoğalırlar ve sonunda diğer yerlere dağılmaları gerekir. Tomo'nun ölümünden sonra ise insanlar yaratıcılarını unuturlar. Pluga ise önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan insanlara büyük bir Tufan gönderir. Bu tufanda sadece dört kişi sellerden kurtulur: Loralola ve Poilola adında iki erkek ile Kalola ve Rimalola adında iki kadın. Tufandan kurtulan bu dört kişi yeryüzüne indiklerinde sahip oldukları ateşi artık kaybettiklerini ve tüm canlıların telef olduklarını görürler. Onlara acıyan Puluga, hayvanlar ve bitkileri daha sonra yeniden yarattığı halde insanlara ne başka talimatlar, ne de hayatta kalanlara ateşi geri verir. İnsanların her zaman dik kafalı olduğunu bildiği için Pluga onlara emirlerini bir kez daha hatırlattıktan sonra çekilir ve insanlar o günden sonra onu görmezlerKaynakça

1. Risley, Encyclopaedia of Religions and Ethics, c. VI, s. 289.

2. Krş. Pettazzoni, c. 1 s. 96

3. Myths and Legends of the AndamaneseYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.