Afrikalı Kabile Dinleri

Boşimanlar ve Boşiman Kabilesi İnançları

Boşimanlar ve Boşiman Kabilesi İnançları
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Afrikalı Kabile Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 18234 Beğen : 0

Boşimanlar (Buşmanlar) doğrudan doğruya yüce varlığa («Kaang» ya da «Efendi») seslenirler.

Görünmeyen ve her şeyin efendisi olan bu tanrı gökyüzünde oturur. Yaşam ve ölüm dağıtır, yağmur yağdırır ya da yağmasını önler ve herhangi bir hayvanın görünüşünü alabilir. Boşimanlar ona peygamberdevesi biçimi altında taparlar.

Ama Kaang ya da yüce varlık, aynı zamanda iki yüzü olan bir tanrıdır: Bunlardan biri ne kadar acıma doluysa, öteki («Goab» ya da «ölü ruhlarının tanrısı») o kadar kötülük yaratıcıdır; yağmurun yağmasını önler ve hastalık lara yolaçar. Hiç bir şeyi ras-lantıya bırakmamak gerektiğinden Boşimanlar, Kaang’a seslenirken Goab’a kurban keserler.

Boşiman mitolojisinin ikinci temel inancı, her varlığın ölümünden sonra başkalaşma geçirdiğidir. Her şey (peygamberdevesi, güneş, ay ve tüm canlı varlıklar) ölecek, ama başka bir biçim altında yeniden doğacaktır.

Öteki Afrika halklarının tersine, Boşimanlar gök cisim lerinin hareketleriyle ilgilenir ve onlara büyük saygı gösterirler. Efsaneleri, çeşitli takımyıldızlara verdikleri adlar, yıldızlar konusundaki bilgilerini ortaya koyar.

Dinlerine bağlı, ama aynı zamanda da boş inançlı kişiler olan Boşimanlar, kötü ruhları kovmak, giriştikleri işlerde başarıya ulaşmak için muskalara güvenirler. Çok yaygın bir inanç, bütün hastalıkları iyileştirmek için el parmaklarını kesmektir; böylece, kötü ruhun kanla birlikte akıp gittiğine inanırlar. Birkaç parmağı eksik olmayan bir Boşimana raslamak çok güçtür.

Boşimanlar Kimlerdir ?

Boşimanlar Güney Afrika’nın en eski topluluklarından göçebe bir halk. Uygarlıklarının belirgin nitelikleri ve antropolojik özellikleri nedeniyle, süt paleolitik (eski taş) dönemindeki halklara bağlanırlar. Zambazi’nin güneyine yayılan Boşimanlar’ı, önce Hottantolar, XVII. yy.’da ise beyazlar yurtlarından kovdu. Onlar da Kalahari çölüne sığındılar. Bugünkü sayılarının 50.000 olduğu sanılır. 20.000′i Güney Batı Afrika’da, 30.000′i ise kuzeyde Bechaurıaland yönetiminde yaşamaktadır.

Mızraklar ve zehirli oklarla avcılık yaparlar. Avcılık kümelerine dayanan bir toplumsal örgütlenme biçimleri vardır. Üç yada dört aile ortak barınaklarda kalır. En çok 50-60 kişiden oluşan yerleşim bölgeleri vardır. Toplumsal örgütlenme yalın ve ataerkil birliklerdir. Daha geniş birimler ise kuzeydeki Bqşimanlarda görülür. Boşimanlar, kısa boylu, sarımtırak derili ve geniş yüzlüdür. Boyları kısa ve saçları çok kıvırcıktır. Kayalar üzerine çizdikleri resimler ile büyülerden oluşan bir sanatları vardır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.