21 Ocak Günü Önemli Olaylar
 1918 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın vefatı
 1946 -  İSovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir İliç Lenin öldü
 1774 -  Padişah III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı
 1522 -  Rodos'un Fethi.