Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 3364 Beğen : 0
Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi

Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi, Ehl-i Hakk bağlıları tarafından âyin şeklinde yapılan bir tür ibâdettir. Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi yapılan ibâdethânelere Cemhâne adı verilmiştir. Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi'ne katılan… Devamını Oku »

Yezidilik İnancında Melek Tavus

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezidilik / Ezidi Dini Yorumlar : 0 Okunma : 9926 Beğen : 0
Yezidilik İnancında Melek Tavus

Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı. Yezidi inancında Melek Tavus, insanları yarattıktan sonra kendi yarattığı insan… Devamını Oku »

Yezidilerin Atası : Şahid bin Car

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezidilik / Ezidi Dini Yorumlar : 0 Okunma : 7602 Beğen : 0
Yezidilerin Atası : Şahid bin Car

Şahid bin Car: Yezidilik 'de Yezidiler 'in atası olduğuna inanılan ve Havva'dan değil sadece Adem'den dünyaya geldiğine inanılan kişi. İnanışa göre, Adem ile Havva 'nın kırkı erkek kırkı kadın toplam seksen çocuğu olur.… Devamını Oku »

Yezdanizm Nedir ? Galiyye ve Kürt Aleviliği ile etkileşimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 9535 Beğen : 0
Yezdanizm Nedir ? Galiyye ve Kürt Aleviliği ile etkileşimi

Yezdânizm , İslâmî-Bâtınî inançlarla her hangi bir alâkası bulunmayan Yezîdî gnostik dini, Hitit mitolojisinden esinlenerek antik Anadolu paganizmini Kürt-Alevî kimliğini benimsemiş kitleler arasında… Devamını Oku »

Heterodox Ehl-i Hak Mezhebi (Yâresânizm)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 5692 Beğen : 1
Heterodox Ehl-i Hak Mezhebi (Yâresânizm)

Ehl-i Hakk (Yâresân) Ehl-i Hak; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen Sultan Sahak tarafın… Devamını Oku »

Yezdanizm'de Ali-İlahilik Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 6557 Beğen : 0
Yezdanizm'de Ali-İlahilik Mezhebi

Ali-İlâhîlik; Batı İran'da Kürdistan ve Luristan eyâletlerindeki bazı Kürt kabileleri, ve Lübnan'ın kuzeyi ile Suriye arasındaki yörelerde yerleşik bazı kabile ve topluluklar arasında yaşayan dinî i't… Devamını Oku »

Adâvv’îyye Sufi tarikâtı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 8089 Beğen : 0
Adâvv’îyye Sufi tarikâtı

Zerdüştlük içeren farklı mahâllî dinî Kürt inaçlarını İslâm Sufiliği ile kaynaştırmak suretiyle Yazdâniliğin kolllarından biri olan ve "Êzidîtî" dinînin temelini teşkil eden tarikat.. Devamını Oku »

Yezidilik ve Yezidi İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezidilik / Ezidi Dini Yorumlar : 0 Okunma : 43021 Beğen : 0
Yezidilik ve Yezidi İnancı

Yezidilik inancında Tanrı, dünyanın koruyucusu değil sadece yaratıcısıdır. O, faal değildir ve dünya ile ilgilenmemektedir. Tanrı iradesinin faal ve yürütücü uzvu, Tanrı'nın ikinci şahsiyeti olan "Melek Tavus"tur. Devamını Oku »