Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2870 Beğen : 0
Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Zahiriler’in nasların zahirine tutunmaları, kıyası ve sahabi sözünü reddetmeleri, doğal olarak birçok fürû-i fıkıh konusunda farklı görüşe sahip olmalarına yol açmıştır. Bu farklı görüşlerin bur… Devamını Oku »

Endülüs’te Zahirilik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 3008 Beğen : 0
Endülüs’te Zahirilik

Zahirilik asıl Endülüs bölgesinde hayatiyet kazanmış ve belli bir süre etkili olmuştur. Zahiriliğin Endülüs’teki en parlak dönemi İbn Hazm zamanı ve sonrasında olsa da İbn Hazm’dan önce de Endülüs’te… Devamını Oku »

Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2231 Beğen : 0
Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Zahirilik akımı ilk defa Davud b. Ali’nin yaşadığı Bağdat/Irak’ta yayılmıştır. IV. (X.) yüzyılda İbnü’n-Nedim’in kendi zamanındaki fukaha gruplarını ele aldığı sekiz başlıktan dördüncüsünün adı “Davud… Devamını Oku »

Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2142 Beğen : 0
Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Zahiriler’in, nasların arka planını anlamaya yönelik akli yolları reddettikleri için entelektüel camiadan dışlanmaları yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur. Başta Davûd ez-Zahiri olmak üzere önde… Devamını Oku »

Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2726 Beğen : 0
Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Ehl-i zahirin ilke olarak nasların zahiri manalarına tutunduğunu, illetler ya da hikmetler / maslahatlar temelinde nasların anlaşılmasına / yorumlanmasına, dolayısıyla kıyas, istihsan ve istislah gibi… Devamını Oku »

Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2335 Beğen : 0
Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

İslam hukuk tarihinde adını bir ilkeden alan tek yaklaşım olan Zahirilik, esas itibariyle fıkıhta re’ye ne ölçüde yer verileceği konusunda ortaya çıkan ayrışmada re’y karşıtlığının vardığı nihai nokta… Devamını Oku »

İslam bilimleri literatüründe zahir-batın ayırım

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 2491 Beğen : 0
İslam bilimleri literatüründe zahir-batın ayırım

Sözlükte “ortaya çıkmak, görünmek, tezahür etmek” anlamındaki zuhur kökünden türeyen zahir (çoğulu zavahir) “bir şeyin dışı ve görünen kısmı” manasına gelir; karşıtı batındır Devamını Oku »

Zahiri mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 10275 Beğen : 0
Zahiri mezhebi

Zahiri mezhebi bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Bu mezheb tüm re'y çeşitlerine karşı çıkar; kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele veya zerâyi' prensibini reddeder, delil olarak kabul etmez. Devamını Oku »