Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 4611 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Şeyh. Mezhep içinde mutlak olarak geçen şeyhten maksat Nevevi’dir. Şeyhan / şeyhayn ile Rafii ve Nevevi (Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, s. 92), şüyuh ile de Rafii, Nevevi ve Sübki kastedilir Devamını Oku »

Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2167 Beğen : 0
Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Mütekaddimîn-müteahhirîn. Mezhep içinde bu ayırım açık değilse de mezhep imamından ashâb-ı tahrîc sayılanların dahil olduğu döneme mütekaddimîn, ashâb-ı tahrîcden sonrasına da müteahhirin denilebilir.… Devamını Oku »

Racih ve Tercih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 3451 Beğen : 0
Racih ve Tercih Nedir ?

Racih; Birbiriyle çatışan iki veya daha fazla görüşten ağır basanını ifade eder. Râcihin karşısında yer alan görüş ise mercûh adını alır. Belli bir araştırma yaparak mevcut kavillerden râcih ola… Devamını Oku »

Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2936 Beğen : 0
Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Mezhep. “el-Mezheb” denildiğinde bir meselede mezhep çapında üzerinde karar kılınan ve mezhebi temsil eden görüş kastedilir. Fakat Nevevi bu tür ifadelere ihtiyatla yaklaşılmasını önermiştir; zira mez… Devamını Oku »

Tarik veya Turuk Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2656 Beğen : 0
Tarik veya Turuk Nedir ?

Tarik (çoğuluna turuk denir) ; Şafii fukahasının mezhep aktarımındaki ihtilaflarını ifade eder. Mesela biri, “Bu meselede iki kavil veya iki vecih vardır” derken diğeri aynı meselede, “Tek kavil veya… Devamını Oku »

Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1872 Beğen : 0
Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Şafilikte Muhtar ; Nevevî Ravżatü’t talibin’de bu terimle mezhepte esah olan görüşü ifade eder (Sekkaf, s. 43). Evceh terimi ise; İbn Hacer el-Heytemî “ale’l-evceh” ile iki veya daha fazla vecihten es… Devamını Oku »

Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2318 Beğen : 0
Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Azhar-zahir; Güçlü delile dayanan iki veya daha fazla kavilden daha güçlü olduğuna kanaat getirilene azhar, diğerine zahir denir. İki kavil arasındaki ihtilafın güçlü olmaması durumunda tercihe şayan… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2335 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Tahric ; “Mezhep imamının usulü çerçevesinde onun temas etmediği bir meseleyi hükme bağlamak” demektir. Tahric mezhep imamı dışındaki müctehidlere ait bir faaliyettir. Devamını Oku »

Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1886 Beğen : 0
Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yalın halde veya “ashabüna” şeklinde kullanıldığında mezhebe mensup bütün fukaha, “ashabü’ş-Şafii, ashabü Ebi İshak el-Mervezi” gibi bir şahsa izafe edilerek kullanıldığında bununla o şahsın ileri gel… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1672 Beğen : 0
Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Usul eserlerinde Kur’an ve Sünnet ibarelerini, fürû eserlerinde bağlamdan aksi anlaşılmadıkça Şâfiî’nin ibarelerini ifade eder. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2647 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

İmam ; Çoğunlukla Şafii’yi, bazı durumlarda ise İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’yi ifade eder. Kavl (çoğulu akval) Şafii’nin görüşü demektir. Kavl-i kadim Şafii’nin Irak dönemine ait, kavl-i cedid ise Mıs… Devamını Oku »

Dünya Dinleri