Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 4971 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Şafii Mezhebinin Abdest, Fatiha, Besmele, Seferilik, Vitir, namaz, vacip, Teravih, Zekat, Oruç, Kefaret, Kurban, Fıtır, Nikah, Rehin gibi bazı Füru Hükümleri Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 2049 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Zahiriler’de (Zahiriyye) naslar dışında sadece sahabe icmaı kabul edilip kıyas reddedildiği için istishabın payına oldukça geniş bir alan kalmasına mukabil Hanefi, Maliki ve Hanbeliler’de dört asıldan sonra gelen istihsan, Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1824 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Füru meselelerinde kıyası geniş biçimde kullanmış olan Şafii bu kavramın teorik boyutunu aynı düzeyde işlememiş, dönemin ihtiyaçları gereği bu hususu özet halinde ele almıştır. Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü'nde İcma ve Sahabi Kavli

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 2301 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü'nde İcma ve Sahabi Kavli

Kendi döneminde gerek Irak gerekse Medine çevresinin icma oluştuğunu iddia ettiği hususlarda gerçek anlamda İcma bulunmadığı kanaatine vardığı için Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü'nde Kitap ve Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1852 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü'nde Kitap ve Sünnet

Dinî hükümlerin temel kaynağı olan Kur’an’ın tamamı ve Sünnet’in önemli bir kısmı lafız biçiminde olduğundan bunların barındırdığı hükümleri açığa çıkarmak maksadıyla çok yönlü dil çözümlemelerine gid… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 2155 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü

Şahit olduğu ilmî karmaşa kendisini dinin yorum yoluyla tahrife uğraması endişesine sevkettiğinden Şâfiî, ictihad için bir meşruiyet şeması işlevi görecek ve dinî mesâili objektif kriterler çerçevesin… Devamını Oku »