Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 4711 Beğen : 0
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı

Hz. Peygamber'in, peygamberliğini ispat eden mûcizeler genellikle üç başlık altında incelenir. 1. Mânevî (aklî) Mûcize Olan Kur'an Mûcizesi Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hita… Devamını Oku »

Mucizeler ve Peygamberliğin İspatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3414 Beğen : 0
Mucizeler ve Peygamberliğin İspatı

Peygamberliğin İspatı Bir peygamberin peygamberliğini ispat, ancak hiç şüphe taşımayan ke­sin bir delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de, ya onun gösterdiği mûci­zeyi duyu organıyla… Devamını Oku »

Peygamberlik ve Vahiy

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3951 Beğen : 0
 Peygamberlik ve Vahiy

Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. Allah'tan vahiy almayan peygamber düşünülemez. Yüce Allah, emir, yasak, hüküm ve haberlerini peygamberine vahyetmek suretiyle yarattığı insa… Devamını Oku »

Peygamberlik Dereceleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3846 Beğen : 0
Peygamberlik Dereceleri

Bütün peygamberler peygamber olmaları bakımından eşittirler, aralarında fark yoktur. Ancak, kavimleriyle olan mücadeleleri, onların bazılarını diğerlerine üstün kılmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yü… Devamını Oku »

Peygamberlerin Sıfatları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3087 Beğen : 0
Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla ge­rekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok ye­rinde vurgulandığı gibi peygamberler d… Devamını Oku »

Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 5124 Beğen : 0
Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet

İnsanların gerçek birer yol gösterici olan peygamberlere ihtiyacı vardır. Her ne kadar insan yaratılırken akıl, bilinç, idrak, seçme imkanı gibi birtakım yeteneklerle donatılmış ve bu yetenekler sayes… Devamını Oku »

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Peygamberlere İman Yorumlar : 0 Okunma : 4164 Beğen : 0
Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman

Ahkam-ı ilahiyi(dini hükümleri) insanlara tebliğ (bildirmek) için Allah C.C. tarafından vazifelendirilen zatlara PEYGAMBER denir. Peygamber, Farsça'da haber taşıyan ve elçi anlamlarına gelir. Dinî ter… Devamını Oku »