İslamiyet'e Göre Sigorta ve Kasko Yaptırmak Caiz midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5620 Beğen : 0
İslamiyet'e Göre Sigorta ve Kasko Yaptırmak Caiz midir?

Kelime olarak da "güven, emniyet ve garanti" anlamı taşıyan sigorta kavramı, riskin çoğalıp yaygınlaşması karşısında insanın kendini biraz daha güvende hissetmesi arayışının ürünüdür. Devamını Oku »

İslamiyet'e göre Borsa ve Hisse Senedinin Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5743 Beğen : 0
İslamiyet'e göre Borsa ve Hisse Senedinin Hükmü Nedir?

Batı kökenli bir terim olan borsa, devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip ticarî değere sahip malların alım satımını yaptıkları kurum, devamlılığı b… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda Ticari Hayat da Hava Parası Caiz Midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5360 Beğen : 0
İslam Hukuku'nda Ticari Hayat da Hava Parası Caiz Midir?

Kiracının kiralanan gayri menkulü boşaltması veya devretmesi karşılığında yeni kiracıdan (hatta bazı hallerde gayri menkul mâlikinden) istediği toplu bedele, bazan da mülk sahibinin kira akdi yapılırk… Devamını Oku »

İslam Hukunda Alım Satımda Kâr Haddi Ne Kadar Olmalı ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Toplum Yorumlar : 0 Okunma : 2999 Beğen : 0
İslam Hukunda Alım Satımda Kâr Haddi Ne Kadar Olmalı ?

Gerek Kur'an ve Sünnet'te gerekse sahâbe uygulamalarında kâr için belirli bir oran getirilmemiş ve bu husus kural olarak fert veya toplum olarak müslümanlara bırakılmıştır. Çünkü böyle sabit bir oran… Devamını Oku »

İslam Hukunda Pey Akçesi ve Cezaî Şart (Depozito veya Kapora )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5661 Beğen : 0
İslam Hukunda Pey Akçesi ve Cezaî Şart (Depozito veya Kapora )

Yapılan alım satımı yürürlüğe koyması halinde toplam fiyata mahsup edilmek, akidden cayması halinde satıcıya kalmak üzere, müşterinin mal sahibine ekonomik değeri olan herhangi bir şey vererek bir mal… Devamını Oku »

İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5987 Beğen : 0
İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri

İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3969 Beğen : 0
İslam Hukukuna Göre Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi

Enflasyon, paranın satın alma gücünün zayıflaması veya para ve para hükmündeki nominal millî değerin tedavüldeki reel millî değere (mallara) oranla artması olarak tanımlanır. Enflasyon esasen, piyasad… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Döviz ve Para Değişimi (Sarf)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 6131 Beğen : 0
İslam Hukukunda Döviz ve Para Değişimi (Sarf)

Parayı bozdurmak, harcamak, çevirmek gibi anlamlara gelen sarf, İslâm hukukunda altın, gümüş veya diğer nakit paraların kendi cinsiyle veya diğer para cinsleriyle değişimini ifade eden bir terimdir. S… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda İne Satışı ( Bai Al Inah ) . Îne Yoluyla Satış Helal mi, Haram mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7441 Beğen : 0
 İslam Hukuku'nda İne Satışı ( Bai Al Inah ) . Îne Yoluyla Satış Helal mi, Haram mı?

En yaygın tanımlamaya göre îne, bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, satılan fiyattan daha düşük bir fiyatla geri satın alınmasıdır. Aynı işlemin, araya üçüncü bir kişi sokula… Devamını Oku »

İslam'a Göre Genel Faiz Değerlendirmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3441 Beğen : 0
İslam'a Göre Genel Faiz Değerlendirmesi

İslâm faizi yasaklarken sermayeyi müstakil bir kazanç vasıtası olmaktan çıkarıp emek ile birlikte üretim ve yatırıma girmeye teşvik etmiştir. Toplumda yeni kredi imkânlarını oluşturacak birçok kurumu… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Vade Farkı - Faiz İlişkisi ( Vade Farkı Faizmidir? )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4434 Beğen : 0
İslam Hukukunda Vade Farkı - Faiz İlişkisi ( Vade Farkı Faizmidir? )

Vadeli satışta vade karşılığı alınan fazlalığın faizle ilişkisi öteden beri İslâm hukukçularını meşgul etmiş bir konudur. Ancak klasik fıkıh kültüründeki faiz anlayışına göre ifade etmek gerekirse, fa… Devamını Oku »

İslam Ticaret Anlayışına Göre Enflasyon-Faiz İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4945 Beğen : 0
İslam Ticaret Anlayışına Göre Enflasyon-Faiz İlişkisi

Paranın satın alma gücünün yani gerçek değerinin hızlı bir düşüş kaydettiği, enflasyonun çok yüksek oranlarda seyrettiği toplumlarda faiz, bu sınıra kadar paranın enflasyon karşısındaki eriyişini durd… Devamını Oku »