İslamiyet ve Yargılama Hukuku

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4136 Beğen : 0
İslamiyet ve Yargılama Hukuku

Devletin üç temel fonksiyonundan biri olan yargı (kazâ), toplumda haksızlık ve suistimali önleyip adaleti hâkim kılmada, fertlerin ve toplumun haklarını güvence altına alıp hukuk düzeni içinde sosyal… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4405 Beğen : 0
İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Sözlükteki kök anlamı korumak, sorumluluğu yüklenmek, teslim etmek, yetinmek, kendi başına bırakmak gibi anlamlar taşıyan vekâlet, İslâm hukukunda taraflar arası anlaşmadan doğan hukukî temsili ifade… Devamını Oku »

İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 8656 Beğen : 0
 İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Buluntu malla ilgili fıkhî düzenlemeler İslâm hukukunda lukata terimiyle ifade edilir ve literatürde de bu başlık altında incelenir. İslâm dini, müslümanların güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni kurm… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7159 Beğen : 0
İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşerî-hukukî bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu vedîa başlığı altında ele alınır. Vedîa,… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 6213 Beğen : 0
İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Rehin, sözlükte sabit olmak, hapsetmek, devamlı olmak, alıkoymak gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak ise rehin, bir malı ondan alınması mümkün olan bir hak karşılığında hapsetmek ve alıkoymaktır… Devamını Oku »

İslam Fıkhında Kefalet Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3330 Beğen : 0
İslam Fıkhında Kefalet Nedir ?

Sözlükte bir şeyi başka bir şeye eklemek anlamına gelen kefalet, fıkıh terimi olarak kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine bitiştirilmesini ifade eder; böylece alacaklıya borcun ifasına dair teminat… Devamını Oku »

İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 2919 Beğen : 0
İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale

İslamın Ticari Bakış Açısına Göre Havale Devamını Oku »

İslam Hukukunda Hibe İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4503 Beğen : 0
İslam Hukukunda Hibe İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Sözlükte bağışlamak, lutfetmek, vermek anlamına gelen hibe, İslâm hukukunda bir malın bedelsiz olarak bir başkasına temlik edilmesini konu alan akdin adıdır. Âriyet akdinde malın kullanımının be… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Karz (Karz-ı Hasen )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4353 Beğen : 0
İslam Hukukunda Karz (Karz-ı Hasen )

Borç, kredi, ödünç, altın, gümüş, nakit para ve mislî olan şeyleri başkasına ödünç vermek anlamında bir Islâm hukuku terimi. Çoğulu kurûzdur. Sözlükte bir şeyi kesmek, makaslamak demek olan karz… Devamını Oku »

Ariyet nedir? İslam Hukukunda Ariyet Akdi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 12331 Beğen : 0
Ariyet nedir? İslam Hukukunda Ariyet Akdi

Âriyet akdi, bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan bir sözleşme türüdür. Türkçe'de bu akde iğreti sözleşmesi de denir. Akdin temel özelliği b… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Şirketler ve Şirketleşme İle İlgili Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5527 Beğen : 0
İslam Hukukunda Şirketler ve Şirketleşme İle İlgili Hükümler

İslâm hukukunun temelde dayandığı kaynaklar olan Kur'an ve Sünnet'te ticarî hayatla ilgili genel ilkeler getirilmiş olduğu, ticarî ve hukukî ilişkilerin şekli, boyutu ve konusu toplumların şart ve iht… Devamını Oku »

İslamiyet'in , Komşuluk ve Şüf'a (Önalım) Hakkına Bakışı Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3591 Beğen : 0
İslamiyet'in , Komşuluk ve Şüf'a (Önalım) Hakkına Bakışı Nedir ?

Fıkhî bir terim olarak şüf`a, sahibine, satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi veren bir hakkı ifade eder. Şüf`a hakkı bir akarın mâliki… Devamını Oku »