Haramdan Kaçınmanın Önemi , Azîmet ve Ruhsat

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 4725 Beğen : 0
Haramdan Kaçınmanın Önemi , Azîmet ve Ruhsat

Müslümanlar, Allah'ın yasaklarını gerek maddî unsur ve gerekse nihaî hedef itibariyle iyi kavrayabildikleri ölçüde iyi müslüman olurlar, lâyık oldukları ölçüde dünyevî ve uhrevî karşılığa ulaşırlar. B… Devamını Oku »

Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 3201 Beğen : 0
Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi

Haram ve gayri meşrû, dinî bir kavram olup bunu tayin de sadece Allah'ın tasarrufunda olan bir konudur. Hz. Peygamber'in bu konudaki hadisleri, Allah'ın hükmünü ve iradesini beyandan ibarettir.… Devamını Oku »

Haramlık Hükmü İfade Eden Lafızlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 3055 Beğen : 0
Haramlık Hükmü İfade Eden Lafızlar

Âyet ve hadisler bir şeyin haram olduğunu değişik üslûp ve ifade tarzlarıyla bildirirler: a) Bazan âyet ve hadislerde, bir şeyin haram olduğu haram lafzıyla açıkça ifade edilir. Meselâ, An… Devamını Oku »

Haram Hükmü Nedir ? Haram Çeşitleri (Haram li-aynihî, Haram li-gayrihî ) Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 34908 Beğen : 0
Haram Hükmü Nedir ? Haram Çeşitleri (Haram li-aynihî, Haram li-gayrihî ) Nelerdir?

Teklifî hükümlerden biri olan haram; sözlükte yasak, memnu demek olup helâlin zıddıdır. Dinî terim olarak ise, şâriin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslûpla yasakladığı fiildir. Yas… Devamını Oku »

Mekrup Hükmü ( Tenzîhen ve Tahrîmen Mekrup Nedir ?)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 6452 Beğen : 0
Mekrup Hükmü ( Tenzîhen ve Tahrîmen Mekrup Nedir ?)

Mekruh sözlükte sevilmeyip kerih, nahoş görülen şey demektir. Bunun mastarı olan kerâhet de sözlükte çirkinlik, sevimsizlik, bir şeyi sevmemek ve hoşlanmamak gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak… Devamını Oku »

Mubah Hükmü Nedir? islamiyet 'de Helal ve Caiz Kavramları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 6343 Beğen : 0
Mubah Hükmü Nedir? islamiyet 'de Helal ve Caiz Kavramları

Mubah kelimesi sözlükte açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey demektir. Dinî bir terim olarak ise, bu sözlük anlamıyla bağlantılı olarak, şâriin mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fi… Devamını Oku »

İslam Dininde Mendup (Sünnet, Müstehap) Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 15822 Beğen : 0
İslam Dininde Mendup (Sünnet, Müstehap) Hükmü

Mendup, teşvik edilen, yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vâcip olmayan davranışların genel adıdır. Hanefî fıkhında, farz ve vâcip dışında yapılması uygun görülen davranışlar -ku… Devamını Oku »

Vacip ve Farz Temel Teklifi Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 5771 Beğen : 0
Vacip ve Farz Temel Teklifi Hükümleri

İslam dinî literatüründe vâcip, Hanefîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, kesin bir delille ve kesin bir surette yapılması istenen dinî yükümlülüğü ifade ederse de Hanefîler bunu farz ve vâcip şekl… Devamını Oku »

Müslümanlıkta Hüküm ve Vaz`î Hüküm - Teklifî Hüküm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 9818 Beğen : 0
Müslümanlıkta Hüküm ve Vaz`î Hüküm - Teklifî Hüküm

İslâm dininin, insanların dünya ve âhiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününe şer`î hükümler (ahkâm-ı şer`îyye) veya ilâhî hükümler (ahkâm-ı ilâhiyye) tabir edilir. Şer`î hüküm de… Devamını Oku »

İslamiyet'de Mükellefiyet ve Temel Şartı Ehliyet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mükellefiyet ve Hüküm Yorumlar : 0 Okunma : 8011 Beğen : 0
İslamiyet'de Mükellefiyet ve Temel Şartı Ehliyet

İslâmî terminolojide mükellefiyet, kişinin dinin hitabına muhatap olması halini ifade eden bir terimdir. Mükellef de, dinî hitapla yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına birtakım dünyevî-uhre… Devamını Oku »