Kur'an'ın Nüzûlü ( Kuran-ı Kerim'in İndirilişi )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 6007 Beğen : 0
Kur'an'ın Nüzûlü ( Kuran-ı Kerim'in İndirilişi )

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinler… Devamını Oku »

Kur'an'ın Mûcize Oluşu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 2182 Beğen : 0
Kur'an'ın Mûcize Oluşu

Kur'an, üslûbu ve içeriği bakımından akıllara durgunluk veren, hayrette bırakan büyük ve ebedî bir mûcizedir. Diğer peygamberlerin mûcizeleri, dönemleri geçince bittiği, onları yalnı… Devamını Oku »

Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3897 Beğen : 0
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize ka­dar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır: 1. O,… Devamını Oku »

Kur'an'ın Muhtevası ( Kapsadığı Konular)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 2453 Beğen : 0
Kur'an'ın Muhtevası ( Kapsadığı Konular)

İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur'ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır: 1. İtikad. Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, melek… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Kur'ân-ı Ke­rîm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 3927 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Kur'ân-ı Ke­rîm

Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur'ân-ı Ke­rîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte toplamak, oku­mak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur'an te… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : İncil

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 4461 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : İncil

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ ara­cılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir: Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğru­layıcı olarak peygamberlerin izl… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Zebur

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 6303 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Zebur

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur: ...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden… Devamını Oku »

Dört Kutsal Kitap : Tevrat

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 6692 Beğen : 0
Dört Kutsal Kitap : Tevrat

Tevrat İbrânîce bir kelime olup kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına ge­lir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâ… Devamını Oku »

Suhuf Nedir? Kur’an da Suhuf Nedir? Suhuf Gönderilen Peygamberler Kimlerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 18633 Beğen : 0
Suhuf Nedir? Kur’an da Suhuf Nedir? Suhuf Gönderilen Peygamberler Kimlerdir?

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş kü­çük kitap ve risâlelere denilir. Kur'ân-ı Ke… Devamını Oku »

İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kitaplara İman Yorumlar : 0 Okunma : 4758 Beğen : 0
İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman

Kitap, sözlükte yazmak ve yazılı belge anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah Teâlâ'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygam­berine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmişşek… Devamını Oku »