Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 11831 Beğen : 0
Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalar

Bugünkü konumuz eski Türk mitolojisinde tanrı ve tanrıçalardır. Sizleri Türk mitolojisinde en çok rastlanan olanlarıyla tanıştıracağız. Kara Han Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü… Devamını Oku »

Türklerde ağaç ile ilgili inanışlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7663 Beğen : 0
Türklerde ağaç ile ilgili inanışlar

Değişik toplumlarda en yaygın inançlardan biri de ağacın kutsal kabul edilmesidir. Dinler tarihçileri, insanlık tarihinin en eski devirlerinden beri,ağaç kültünün farklı toplumlarda değişik biçimlerde… Devamını Oku »

Karaçayların dini inançları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3830 Beğen : 0
Karaçayların dini inançları

Karaçaylarda egemen resmi din XVIII. yüzyılda aralarında yayılmış Sünni İslam’dır. Müslüman dini adamlarının İslam öncesi dini inançlar ile aktif şekilde mücadele etmesine rağmen onlardan çoğu yine de… Devamını Oku »

Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4659 Beğen : 0
Balkar ve Karaçaylar’ın Nart destanı

Nart kahramanlarını anlatan destan birçok Kuzey Kafkasya halklarında yaygın. Karaçay-Balkar efsanelerine göre Nartlar Altın Debet isimli Demircilik Tanrısı’nın oğulları cesur kahraman erler halkıdır.… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 4154 Beğen : 0
Karaçay-Balkar mitolojisinde canavarlar

Balkar ve Karaçaylar’ın mitolojisinde doğa insandan kat kat daha güçlü olduğu için doğa güçleri folklorda çeşitli canavarlar olarak betimlenirdi. Onlardan biri Sarıuyek isimli çok başlı dev bir ejderh… Devamını Oku »

Karaçay dansı Obur

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3022 Beğen : 0
Karaçay dansı Obur

Karaçay dilinde ‘obur’ sözcüğü ‘gulyabani’, ‘cadı’ anlamına geliyor. Efsanelere göre şeytan ile ilişkisi olan kötü kurnaz bir yaratıktır. Özellikle iyi kalpli, merhametli, içten insanlara büyüsü ile m… Devamını Oku »

Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 3631 Beğen : 0
Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Kuzey Kafkasya ’nın Türk dili konuşan komşu halkları olan Balkar ve Karaçayların mitoloji, efsaneleri ve destanlarında en çok rastlanan karakterler şudur: Ağaç Kişi – Kafkasya’nın dağlı ormanlarında y… Devamını Oku »

Mitoloji