İslamiyet'in Köleliğe Bakışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsan Hakları Yorumlar : 0 Okunma : 5652 Beğen : 0
İslamiyet'in Köleliğe Bakışı

Kölelik bilindiği kadarıyla eski Mısır, Bâbil, Mezopotamya, eski Yuna­nistan ve Roma medeniyetlerinden itibaren binlerce yıllık geçmişi olan eski inanç, felsefe ve uygarlıklarda kökleşmiş bir kuru… Devamını Oku »

İslam İnancında Kadın Hakları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsan Hakları Yorumlar : 0 Okunma : 3985 Beğen : 0
İslam İnancında Kadın Hakları

Hayvan topluluklarının hepsinde fizikî güç, özellik ve farklılıklar büyük önem taşır. İnsan toplumlarında dikkati çeken ilk önem sırasının cinsel ol­duğu, sonra fizikî ve iktisadî önem sıralarının… Devamını Oku »

Din ve Vicdan Hürriyeti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsan Hakları Yorumlar : 0 Okunma : 5732 Beğen : 0
Din ve Vicdan Hürriyeti

En yaygın tanımına göre din ve vicdan hürriyeti, kişilerin istedikleri dini serbestçe seçmeleri, seçtikleri dinin kurallarını hiçbir müdahale ve kısıntıya mâruz kalmadan uygulamaları, bu konuda eğitim… Devamını Oku »

Genel Olarak İnsan Hakları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsan Hakları Yorumlar : 0 Okunma : 3919 Beğen : 0
Genel Olarak İnsan Hakları

Hakka, “hukukun koruduğu menfaat”; insan haklarına da, “insana in­san olduğu için, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statü­süne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklar”… Devamını Oku »

Klasik İslâm Siyaset Teorisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 3408 Beğen : 0
Klasik İslâm Siyaset Teorisi

Klasik İslâm siyaset teorisi, esas itibariyle felsefî, hukukî, kelâmî ve ahlâkî bakış açılarına göre yapılan değerlendirmeler göz önüne alınarak oldukça tam bir şekilde ortaya konulabilir. Bu hususlar… Devamını Oku »

Tarihsel Tecrübeye İlişkin Değerlendirme

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 2578 Beğen : 0
Tarihsel Tecrübeye İlişkin Değerlendirme

Hz. Peygamber'in ölmeden önce ümmetin işlerini yürütecek kişiyi tayin edip etmediği konusu ümmet arasındaki en temel tartışmalardan birisini teşkil etmektedir. Sonradan ortaya çıkacak siyaset teoriler… Devamını Oku »

Hilafetin Kaldırılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 4232 Beğen : 0
Hilafetin Kaldırılması

Osmanlılar'a geçen ve saltanatla birlikte kullanılan hilâfet, Millî Mücadele sonrasında Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de saltanatı lağvedip hilâfeti de dinî muhtevalı bir kurum olarak bırakmas… Devamını Oku »

Hz.Peygamber Sonrası Dönem

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 3239 Beğen : 0
Hz.Peygamber Sonrası Dönem

Hz. Peygamber'in siyasî ve teşriî otoritesi, gerek sağlığında gerekse ölümünden sonra tartışılmamış, fakat bu iki fonksiyonun sonrakiler açısından değeri ve bunların ne şekilde ve kimler tarafından de… Devamını Oku »

Medine Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 4058 Beğen : 0
Medine Sözleşmesi

Hz. Peygamber tebliğ ve tebyin işlerini daha rahat yapabileceği bir yer arayışını sürdürmüş, sonuçta Medine'ye hicret etmiştir. Bu noktada Resûlullah'ın Medine toplumundaki siyasal liderliğine v… Devamını Oku »

Kur'an ve Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslüman Doğu'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 3913 Beğen : 0
Kur'an ve Sünnet

Din ile siyaset ilişkisi ve İslâm toplumlarının siyasal tecrübelerinin anlamı konusunda oldukça farklı yorumlar yapılagelmektedir. Bu konuya ilişkin sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek ve sağlıklı so… Devamını Oku »

Yönetim Biçimleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Batı'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 8234 Beğen : 0
Yönetim Biçimleri

Yönetim (hükümet) biçimleri öteden beri en genel şekliyle, oligarşi ve demokrasi olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Oligarşi azınlığın hükümeti, demokrasi ise halkın veya halk çoğunluğunun hüküm… Devamını Oku »

Din ile İlişkileri Bakımından Devlet Biçimleri : Laiklik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Batı'da Din ve Siyaset Yorumlar : 0 Okunma : 3645 Beğen : 0
Din ile İlişkileri Bakımından Devlet Biçimleri : Laiklik

Yunanca'da, kendilerini Tanrı'ya adamış rahipler (ruhban sınıfı) dışında kalan geniş halk yığınlarını ifade için kullanılan laikos tabiri Latince'ye laicus şeklinde geçmiştir. Türkçemizde kullanılan l… Devamını Oku »