İslam'a Göre Genel Faiz Değerlendirmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3539 Beğen : 0
İslam'a Göre Genel Faiz Değerlendirmesi

İslâm faizi yasaklarken sermayeyi müstakil bir kazanç vasıtası olmaktan çıkarıp emek ile birlikte üretim ve yatırıma girmeye teşvik etmiştir. Toplumda yeni kredi imkânlarını oluşturacak birçok kurumu… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Vade Farkı - Faiz İlişkisi ( Vade Farkı Faizmidir? )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4534 Beğen : 0
İslam Hukukunda Vade Farkı - Faiz İlişkisi ( Vade Farkı Faizmidir? )

Vadeli satışta vade karşılığı alınan fazlalığın faizle ilişkisi öteden beri İslâm hukukçularını meşgul etmiş bir konudur. Ancak klasik fıkıh kültüründeki faiz anlayışına göre ifade etmek gerekirse, fa… Devamını Oku »

İslam Ticaret Anlayışına Göre Enflasyon-Faiz İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 5049 Beğen : 0
İslam Ticaret Anlayışına Göre Enflasyon-Faiz İlişkisi

Paranın satın alma gücünün yani gerçek değerinin hızlı bir düşüş kaydettiği, enflasyonun çok yüksek oranlarda seyrettiği toplumlarda faiz, bu sınıra kadar paranın enflasyon karşısındaki eriyişini durd… Devamını Oku »

Faizde Hileler ( Bey`u'l-îne ve Muâmele-i Şer`iyye )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 8139 Beğen : 0
Faizde Hileler ( Bey`u'l-îne ve Muâmele-i Şer`iyye )

İslâm'ın faiz konusundaki çok sıkı ve açık yasağına rağmen öteden beri müslüman toplumlarda faize ulaşma için hileli yolların keşfedildiği de bilinen bir gerçektir. Meselâ ilk müctehidler devrinden it… Devamını Oku »

Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4047 Beğen : 0
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Kur'an'da ve Sünnet'te faiz (ribâ) açıkça yasaklanmış olup bu konuda bütün İslâm bilginleri fikir birliği içindedir. Ancak fıkıh bilginleri faizin kapsamı ve faizli işlemlerin hukukî sonuçları konusun… Devamını Oku »

İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3197 Beğen : 0
İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Faizin de bir nevi ticaret kârı olduğu öteden beri ileri sürülmekte olup Kur'an buna açık ve veciz bir üslûpla cevap vermiştir (bk. el-Bakara 2/276). Ticarette elde edilen kâr, belli bir emeğin,… Devamını Oku »

İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3806 Beğen : 0
İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

İslâm dininin koymuş olduğu emirler, yasaklar ve prensipler, her şeyden önce müslümanlar için bir imtihan vesilesi olup müslümanlar İslâm'ın hükümlerine sadakatle bağlı kaldıkları, onları koruyup yaşa… Devamını Oku »

islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3553 Beğen : 0
islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Faiz yasağı, İslâm iktisadının hem ana öğelerinden birisi, hem de mâkul bir gereğidir. İslâm servetin âtıl bırakılmamasını, üretim ve yatırım dışında tutulmamasını isteyerek faiz ortamının doğuşunu en… Devamını Oku »

Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3356 Beğen : 0
Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın koyduğu faiz yasağı ilkesini açıklamış, uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur'an'da işaret edilmeyen bazı işlemleri de faiz olarak nitelendirip yasaklamıştır. Devamını Oku »

Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 5337 Beğen : 0
Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Kur'an'da faiz (ribâ) yasağına değişik üslûp ve anlatım tarzlarıyla birden çok yerde temas edilir. Fakat hiçbirinde ribânın tanımı yapılmaz, ayırıcı özellikleri ve kapsamı belirtilmez... Devamını Oku »

İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2844 Beğen : 0
İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Faiz yasağı, İslâm'ın temel ilkelerinden biridir. Daha önce de ifade edildiği gibi, İslâm herhangi bir zarar ve mağduriyete yol açmayan insan ilişkilerine, düzgün bir çizgide seyreden hukukî ve ticarî… Devamını Oku »

Dünya Dinleri