İslam İlmihalinde Doğum Günü ve Yıl Dönümü Kutlamaları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 4798 Beğen : 0
İslam İlmihalinde Doğum Günü ve Yıl Dönümü Kutlamaları

Her toplumda zaman içerisinde oluşan alışkanlık, töre ve gelenekler vardır. Temel inanç ve ahlâk esaslarına aykırı olmadıkları veya olumsuz sonuçlara yol açmadıkları sürece bunların varlığında veya bu… Devamını Oku »

İslam Anlayışına Göre Nevruz Bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 4896 Beğen : 0
İslam Anlayışına Göre Nevruz Bayramı

Farsça'da yeni gün anlamına gelen nevruz, yaygın olarak baharın gelişini kutlamak üzere yapılan tabiat bayramı olarak bilinmektedir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte kelime bu anlamıyla eski İr… Devamını Oku »

İslamiyet ve Yılbaşı (Yeniyıl) Kutlamaları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 4383 Beğen : 0
İslamiyet ve Yılbaşı (Yeniyıl) Kutlamaları

Yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri milâdî takvimin benimsendiği ülkemizde, yılbaşı tabiriyle milâdî yılın ilk ayının ilk günü olan 1 Ocak kastedilir. Yılbaşı kutlamaları denilince de eski yılın sona… Devamını Oku »

İslam Kültüründe Aşure Geleneği ve Aşure Orucu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 2923 Beğen : 0
İslam Kültüründe Aşure Geleneği ve Aşure Orucu

Aşûre (âşûrâ), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca âşûrâ orucu denir. Tüm Sâmî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûr… Devamını Oku »

İslam İnancın'da Tokalaşma ve Kucaklaşma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 4580 Beğen : 0
İslam İnancın'da Tokalaşma ve Kucaklaşma

Burada insanî ve sosyal ilişkilerin çok yaygın bir yönü olan ve dostluk, sevgi ve saygı tezahürü olarak kabul edilen el sıkışma, el öpme ve sarılıp kucaklaşma gibi konulara değinmek yerinde olur. Topl… Devamını Oku »

Müslüman Hayatında Bayramlaşmanın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 5434 Beğen : 0
Müslüman Hayatında Bayramlaşmanın Önemi

Bayramlar, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması işlevi yanında, topluluğun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük r… Devamını Oku »

İslam Kültüründe Ziyaretleşme

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 3495 Beğen : 0
İslam Kültüründe Ziyaretleşme

Sosyal yapının sağlamlığı, toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin sağlamlığıyla, aile bireyleri ve akraba arasında sıcak ilişkilerin ve güven ortamının bulunmasıyla yakından ilgilidir. Batı'da sanayil… Devamını Oku »

İslamiyet ve Mevlid Törenleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 3105 Beğen : 0
İslamiyet ve Mevlid Törenleri

Doğu toplumlarının önemli meziyetlerinden birisi sosyal örgünün çok sağlam olmasıdır. Bu meziyet, devlet ve yasaların yetişemediği, eksik bıraktığı alanlarda sosyal bozulmayı önleyici ve sosyal dengey… Devamını Oku »

Müslümanlıkta Komşuluk İlişkileri ve Komşuluğun Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Komşuluk İlişkileri Yorumlar : 0 Okunma : 12667 Beğen : 0
Müslümanlıkta Komşuluk İlişkileri ve Komşuluğun Önemi

Komşu tabiri, birbirine bitişik veya yakın yerlerde yaşayanlar için kullanılır. Komşu olmanın doğurduğu birtakım hak ve görevlerin yanı sıra bunların sağlandığı bir ilişkiler düzeni bulunmaktadır. Bun… Devamını Oku »

İslam Dini'nde Âdâb, Görgü ve Sosyal Düzen Kuralları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sosyal Düzen Kuralları Yorumlar : 0 Okunma : 3983 Beğen : 0
İslam Dini'nde Âdâb, Görgü ve Sosyal Düzen Kuralları

Toplu halde, belirli düzen ve kurallara uyarak yaşama, sadece insana mahsus bir kabiliyet ve ihtiyaç olmayıp bütün canlılar için söz konusudur. Son dönemlerde yapılan araştırmalar, hayvanların da ihti… Devamını Oku »

İslam Medeniyetinin Simgesi Vakıflar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sorumluluk Bilinci ve Çevre Yorumlar : 0 Okunma : 4589 Beğen : 0
İslam Medeniyetinin Simgesi Vakıflar

Vakıflar, tarih boyunca müslüman toplumlarda sosyal yapıyı sağlamlaştırmada, sosyal denge ve adaleti korumada etkin bir rol üstlenmiştir. Kaynağını iyilik ve hayırda yarışmayı, Allah yolunda harcamada… Devamını Oku »

Hz.peygamber Tarafından Kurulan Hisbe Teşkilatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sorumluluk Bilinci ve Çevre Yorumlar : 0 Okunma : 4922 Beğen : 0
Hz.peygamber Tarafından Kurulan Hisbe Teşkilatı

Hisbe , İslâm toplumlarında genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmî kuruluşu ifade eder. Bu işle görevli memura da genelde muhtesip adı verilir. Hisbe gö… Devamını Oku »