İslamiyet'de Miras Hukuku

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Miras Hukuku Yorumlar : 0 Okunma : 3770 Beğen : 0
İslamiyet'de Miras Hukuku

Miras kelimesi hukukta, vefat eden kimsenin geride bıraktığı mal ve haklarda (terike) belli sıra, usul ve ölçü dahilinde belli şahıs ve grupların hak sahibi olmasını ifade eden bir terimdir. Bunu konu… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Usul-Fürû Nafakası ve Akrabalık Nafakası Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 5393 Beğen : 0
İslam Hukukunda Usul-Fürû Nafakası ve Akrabalık Nafakası Nedir?

Evlilikten doğan nafaka borcuna daha önce temas edilmişti. Burada bunun dışındaki nafaka çeşitlerine, usul-fürû nafakasıyla, akrabalık nafakasına kısaca temas edilecektir. Her şeyden önce şunu b… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Çocuğun Bakım ve Terbiyesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 3924 Beğen : 0
İslam Hukukunda Çocuğun Bakım ve Terbiyesi

İslâm hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine hidâne adı verilir. Evlilik içinde çocuğun bakım ve terbiyesi genelde sorun olmaz. Anne baba bunu müştereken yerine getirirler. Problem evliliğin b… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Doğumdan Sonra Çocuğu Emzirme Sorumluluğu Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 4168 Beğen : 0
İslam Hukukunda Doğumdan Sonra Çocuğu Emzirme Sorumluluğu Nasıldır?

Çocuğun bakım ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan emzirme, İslâm hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife olarak ayrıca düzenlenmiştir. Hanefî hukukçular annenin çocuğun… Devamını Oku »

İslamiyette Neseb Nedir? Soy Bağını Kurmanın Yolları ve Evlat Edinme

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Doğum ve Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 16606 Beğen : 0
İslamiyette Neseb Nedir? Soy Bağını Kurmanın Yolları ve Evlat Edinme

İslâm hukukunda doğuma birtakım sonuçlar bağlanmış olup doğum sonrasında doğan çocuğun nesebinin sabit olması gibi bazı haklar veya onun beslenip büyütülmesi, akrabalar arası bakım mükellefiyeti gibi… Devamını Oku »

İslam İnancında İddet bekleyen kadının nafakası ve hakları nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evliliğin Bitmesinin Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 3694 Beğen : 0
İslam İnancında İddet bekleyen kadının nafakası ve hakları nelerdir?

İddet beklerken kadınların nafakaları belirli şartlarla kocaları üzerinedir. Hanefîler'e göre ric`î ve bâin talâk ve istisnaları olmakla birlikte fesih iddeti bekleyen kadınların yiyecek, giyecek, mes… Devamını Oku »

İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evliliğin Bitmesinin Sonuçları Yorumlar : 0 Okunma : 4041 Beğen : 0
İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ?

İslam İlmihalinde Evlilik Bittikten Sonra Tekrar Evlenmek İçin Beklemesi Gereken Süre İddetin Hükümleri Nelerdir? iddet Süresi Ne Kadardır ? Devamını Oku »

Şartlı Boşanma, Mahkeme Kararıyla Boşanma, Anlaşarak Boşanma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 6791 Beğen : 0
Şartlı Boşanma, Mahkeme Kararıyla Boşanma, Anlaşarak Boşanma

Şartlı Boşanma ; Kocanın boşama iradesini ortaya koyan beyanı kayıtsız ve şartsız olabileceği gibi bir şarta (ta`ilîkî şart) veya vadeye de bağlanabilir. Bu yönüyle boşama evlenmeden ayrılmaktadır. Bo… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Boşama Çeşitleri : Ric`î Talâk ,Bâin Talâk, Sünnî Talâk, Bid`î Talâk

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 4968 Beğen : 0
İslam Hukukunda Boşama Çeşitleri : Ric`î Talâk ,Bâin Talâk, Sünnî Talâk, Bid`î Talâk

İslâm hukuk doktrininde boşama dönülebilir olup olmamasına göre ric`î ve bâin, sünnete uygun olup olmayışına göre de Sünnî ve bid`î boşama adlarını alır ve her biri farklı hukukî değerlendirmelere kon… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Boşama Sözleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 3782 Beğen : 0
İslam Hukukunda Boşama Sözleri

İslâm hukukunun klasik doktrinine göre boşama için kullanılan sözler iki türlü olabilir. Bunlardan birisi boşanmadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, örfen özellikle boşanma için kullanılan sö… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Kadın ve Erkeğin Boşama Şartları Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 5081 Beğen : 0
İslam Hukukunda Kadın ve Erkeğin Boşama Şartları Nelerdir?

İslâm hukukunda talâk kelimesi hem tek taraflı irade beyanıyla yapılan boşamayı, hem tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerini hem de mahkeme kararıyla meydana gelen boşanmayı içerir. Esa… Devamını Oku »

Evlilik Birliği Nasıl Fesh Edilir ? Evlilikte fesih sayılan Ayrılıklar Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Yorumlar : 0 Okunma : 4207 Beğen : 0
Evlilik Birliği Nasıl Fesh Edilir ? Evlilikte fesih sayılan Ayrılıklar Nelerdir ?

İslâm hukukunda evlilik birliğinin sona ermesi bazan akiddeki bir bozukluktan bazan da eşlerin evlilik birliğini yürütmekte zorlanmalarından, yürütmek istememelerinden kaynaklanır. Buna göre evliliğin… Devamını Oku »