İslam Hukukuna Göre Evliliğin Genel Bir Değerlendirmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 5753 Beğen : 0
İslam Hukukuna Göre Evliliğin Genel Bir Değerlendirmesi

İslâm hukukunun klasik doktrininde evlenme akdinin yapılışı, unsur ve şartları, sağladığı haklar ve getirdiği yükümlülükler konusunda yer alan bilgi, hüküm ve öneriler netice itibariyle kadın ve erkeğ… Devamını Oku »

Evlilikte Kocanın ve Kadının Hakları. Mehir ve Nafaka'nın Şartları ve Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 10366 Beğen : 0
Evlilikte Kocanın ve Kadının Hakları. Mehir ve Nafaka'nın Şartları ve Önemi Nedir?

Geçerli bir evliliğin doğurduğu sonuçlar derken bu evlilikten karı ve koca için doğacak hak ve borçlar kastedilmektedir. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşılıklı sevgi, saygı ve sadakat borcunun oldu… Devamını Oku »

İslam İnancında Evlenme Engelleri ! Kimlerle Evlenmek Yasaktır ! İslam da Haram Olan Evlilikler Hangileridir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 13896 Beğen : 0
İslam İnancında Evlenme Engelleri ! Kimlerle Evlenmek Yasaktır ! İslam da Haram Olan Evlilikler Hangileridir ?

İslâm hukukunda belirli akrabalarla evlenilmesi yasaklanmıştır (en-Nisâ 4/22, 23). Kendileriyle evlenilmesi yasak olan bu kadınlara muharremât denmektedir. Bu yasak bazı kereler devamlıdır; hiçbir hal… Devamını Oku »

Evlenecek eşler arasında dinî, iktisadî ve sosyal bakımdan bir denklik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 6985 Beğen : 0
Evlenecek eşler arasında dinî, iktisadî ve sosyal bakımdan bir denklik

İslâm hukuku literatüründe kefâet terimiyle ifade edilen denklik ile, evlenecek eşler arasında dinî, iktisadî ve sosyal bakımdan bir denkliğin olması kastedilir. Burada esas itibariyle erkeğin kadına… Devamını Oku »

İslamiyet'de evlilikte Velayet. Çeşitleri, Kuralları ve Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 5266 Beğen : 0
İslamiyet'de evlilikte Velayet. Çeşitleri, Kuralları ve Hükümleri

Hukuk dilinde velâyet, başkaları adına onların rızâları aranmaksızın hukukî işlemde bulunma yetkisini ifade eder. Aile hukukunda velâyet eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızâla… Devamını Oku »

İslam Mezheplerine Göre Evlenme Ehliyeti (Yeterliliği)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 5989 Beğen : 0
İslam Mezheplerine Göre Evlenme Ehliyeti (Yeterliliği)

Geçerli bir evlilik yapabilmek için hukuken sahip olunması gereken yeterliliğe evlenme ehliyeti denir. Bütün hukukî işlemlerde olduğu gibi evlenme sözleşmesini başka bir kimsenin iznini almadan yapabi… Devamını Oku »

Evlilikte Şartlara Uymamanın Sonucu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 3606 Beğen : 0
Evlilikte Şartlara Uymamanın Sonucu

Bu unsur ve şartlardan birisine riayet edilmemesi durumunda ihmal veya ihlâl edilen unsur ve şarta göre evliliğin ya tamamen veya bazı yönleriyle geçersiz olması söz konusu olacaktır. Unsurları, kurul… Devamını Oku »

Evlilikte Bağlayıcılık ve Yürürlük Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 4161 Beğen : 0
Evlilikte Bağlayıcılık ve Yürürlük Şartları

Evlenmenin hükümlerinin işlerlik ve yürürlük (nefâz) kazanması için aranan şartlardır. Bazan nikâh geçerli olarak akdedildiği halde hükümleri hemen işlerlik kazanmaz. Meselâ eksik ehliyetlilerin velil… Devamını Oku »

İslamiyet'te Evliliğin Geçerlilik Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 3845 Beğen : 0
İslamiyet'te Evliliğin Geçerlilik Şartları

Evlilik akdinin geçerli (sahih) olarak doğması için aranan şartlardır. Bu şartlara riayetsizliğin sonucu akdin fâsid olarak doğmasıdır. Akdin fâsid olarak doğması ile bâtıl olarak doğması arasında ile… Devamını Oku »

İslam İnancında Evliliğin Kuruluş Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 7591 Beğen : 0
İslam İnancında Evliliğin Kuruluş Şartları

Bu unsurlara ilâve olarak bu unsurlarda bulunması gereken niteliklerle ilgili birtakım şartlar daha aranmıştır ki buna İslâm hukuku literatüründe evlilik akdinin kuruluş (in`ikad) şartları denir. Gere… Devamını Oku »

İslam Dininde Evlenmenin Unsurları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 2631 Beğen : 0
İslam Dininde Evlenmenin Unsurları

Geçerli bir evliliğin yapılabilmesi o evlilikte birtakım unsur ve şartların bir araya gelmesi ile mümkün olur. Bu unsur ve şartlardan birinin eksik olması evliliğin ya hiç doğmamasına veya eksik doğma… Devamını Oku »

Müslüman Yaşamında Evlilikten Önce Nişanlanma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini'nde Evlenme Yorumlar : 0 Okunma : 4192 Beğen : 0
Müslüman Yaşamında Evlilikten Önce Nişanlanma

Nişanlılık , Evlenmeyi diğer akidlerden ayıran özelliklerden bir tanesi bu akidden önce bir hazırlık döneminin geçirilmesidir. Bütün toplumlarda taraflar nikâhın kıyılmasından önce birbirleriyle bir e… Devamını Oku »