Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 5747 Beğen : 0
Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet

Örflerin hukuk kurallarına benzeyen ve hukuk kurallarından farklılıklargösteren yönleri vardır. Bu benzerlik ve farklılıklar bir yana, örfün sosyal birnorm olduğu, hukukun da sosyal hayatın bir formu… Devamını Oku »

Allah'ın Canlılara Kaza ve Kaderi : Ecel

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 5258 Beğen : 0
Allah'ın Canlılara Kaza ve Kaderi : Ecel

Önceden tesbit edilmiş zaman ve süre anlamına gelen ecel, terim olarak, insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş süreyi ve bu sü­renin sonunu yani ölüm anını ifade eder. Her ferdin ve toplu… Devamını Oku »

Rızk Nedir? Rızık Çeşitleri Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 6117 Beğen : 0
Rızk Nedir? Rızık Çeşitleri Nelerdir ?

Azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey anlamına gelen rızk, terim olarak, “yüce Allah'ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için ver­diği her şey” diye tanımlanır. Bu tanıma göre rızık, helâ… Devamını Oku »

Hayır ve Şer

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 3907 Beğen : 0
Hayır ve Şer

Sözlükte iyilik, iyi, faydalı iş ve fayda anlamlarına gelen hayır, Allah'ın emrettiği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışlar demektir. Sözlükte kötülük, fenalık ve kötü iş demek olan şer de Allah'ın ho… Devamını Oku »

Tevekkül

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 4211 Beğen : 0
Tevekkül

Sözlükte güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir ş… Devamını Oku »

İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 5860 Beğen : 0
İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması

Sözlükte seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek anlamlarına gelen irade terim olarak, “Allah'ın veya insanın ilgili seçenek­lerden birini seçip belirlemesi, tayin ve tahsis etmesi… Devamını Oku »

Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 9247 Beğen : 0
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler

Kader ve kazâya iman, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra ilâhî ilmin, olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten âyetlerde ısrarla vurgulan… Devamını Oku »

Kazâ ve Kadere İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kazâ ve Kadere İman Yorumlar : 0 Okunma : 2753 Beğen : 0
 Kazâ ve Kadere İman

Kader sözlükte ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belir­lemek anlamlarına gelir. Terim olarak “yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik v… Devamını Oku »

Kur'an'da Cennet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 6459 Beğen : 0
Kur'an'da Cennet

Sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen cennet, terim olarak “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî ola­rak kalacakları âhiret yurdu”na denir. Cenn… Devamını Oku »

İslam İnancında Cehennem

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 4587 Beğen : 0
İslam İnancında Cehennem

Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelen cehennem, âhirette kâfirle­rin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandı­rılmak üzere kalacakları azap yeridir. Kur'an'da c… Devamını Oku »

Amel Defterlerinin Dağıtılması , Hesap , Sual ve Mizan

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 6121 Beğen : 0
Amel Defterlerinin Dağıtılması , Hesap , Sual ve Mizan

İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır. Bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir. Onlar dünyadak… Devamını Oku »

Haşir ve Mahşer

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ahirete İman Yorumlar : 0 Okunma : 10775 Beğen : 0
Haşir ve Mahşer

Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek olan haşir, terim olarak yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer v… Devamını Oku »

Dünya Dinleri