Sumerlerin Çoban Tanrısı Dumuzi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sümer Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 11149 Beğen : 0
Sumerlerin Çoban Tanrısı Dumuzi

Dumuzi, Sumerlerin çoban tanrısı olup, Eski Sumer Çağı’na ait Şuruppak’tan ekonomik belgelerde, tanrı listelerinde ve şahıs adlarında görülür. Sumer kral listelerinde iki farklı Dumuzi bulunur. Birisi… Devamını Oku »

Tekfir ve İrtidad

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 3548 Beğen : 0
Tekfir ve İrtidad

Tekfir, müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir. İrtidad ise müslümanın dinden çıkması anlamına gelir. Dinden çıkana mürted… Devamını Oku »

İman ile Küfür Arasındaki Sınır

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 2467 Beğen : 0
İman ile Küfür Arasındaki Sınır

İman, Hz. Peygamber'in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de inkâr etmektir. Buna göre, iman ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç kalbin tasdikidir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafından bilinem… Devamını Oku »

Küfür ve Şirk

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 2900 Beğen : 0
Küfür ve Şirk

Küfür kelime olarak örtmek demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygamber'i Allah'tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya birkaçını inkâr etmek anlamı… Devamını Oku »

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar (Mümin, Kafir, Münafık )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 7205 Beğen : 0
Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar (Mümin, Kafir, Münafık )

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar (Mümin, Kafir, Münafık ) Devamını Oku »

İslam Dininde Büyük Günah Kavramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 3420 Beğen : 0
İslam Dininde Büyük Günah Kavramı

Arapça'da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük günah, bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalandırılması… Devamını Oku »

İman İslam İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 4493 Beğen : 0
İman İslam İlişkisi

İslâm sözlükte, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak anlamlarına gelir. Terim olarak, “yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şey… Devamını Oku »

İmanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 5321 Beğen : 0
İmanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir ?

İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: 1. İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit veya dünya hayatın… Devamını Oku »

İmanın Artması ve Eksilmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 3112 Beğen : 0
İmanın Artması ve Eksilmesi

İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez. Bir kimse iman esaslarının hepsini kabul edip de, bir veya bir kaçına inanmasa meselâ meleklere inanmasa veya namazın fa… Devamını Oku »

İman ile Amel Arasındaki Bağ

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 4235 Beğen : 0
İman ile Amel Arasındaki Bağ

Amel, iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer ameldir. Ancak ameldeyince daha çok kalp ve dil dışında kalan organların ameli anlaşılmaktadır. Bu durumda iman ile… Devamını Oku »

Taklîdî ve Tahkîkî İman Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 3178 Beğen : 0
Taklîdî ve Tahkîkî İman Nedir?

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bil… Devamını Oku »

İnanılacak Hususlara Göre İcmâlî ve Tafsîlî İman

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İman Yorumlar : 0 Okunma : 4304 Beğen : 0
İnanılacak Hususlara Göre İcmâlî ve Tafsîlî İman

İman, inanılacak hususlar açısından icmâlî ve tafsîlî iman olmak üzere ikiye ayrılır. a) İcmâlî İman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî i… Devamını Oku »