Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 9453 Beğen : 0
Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda

Atharvaveda “Atharva’nın Vedası” veya “Sihirli Formüller Bilgisi” anlamına gelir. Aslında Atharvan sözcüğü”Ateş Rahibi anlamına gelir ve .olasılıkla Hindistan’da en eski zamanlarda din adamları için b… Devamını Oku »

Hindu Kutsal İlahi Bilgisi Kitabı; Rgveda

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7032 Beğen : 0
Hindu Kutsal İlahi Bilgisi Kitabı; Rgveda

Hinduizm Metinlerinden Rgveda, 1028 ilahi (sukta) ve on kitaptan (mandala) meydana gelmiştir. İlahileri Rshi denilen ermişler meydana getirmiştir. Bu ilahilerde çeşitli şiir ölçüleri kullanılmıştır. B… Devamını Oku »

Hindu Metinleri Samhitalar ve İçeriği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7271 Beğen : 0
Hindu Metinleri Samhitalar ve İçeriği

Hinduizm Kutsal Metinleri Vedaların dört ana bölümünden biri olan Samhitalar: İlahi, sihir, melodi ve kurban bilgisini içerir. Samhitalardan en eskisi olan Rig-Veda'da doğa güçlerinin kişileştirilmesi… Devamını Oku »

Hindu Mahabharata Destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 6419 Beğen : 0
Hindu Mahabharata Destanı

Mahabharata veya Mahābhārata (Mahābhāratam) eski Hindistan'da Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biridir. Diğeri, Ramayana'dır. Mahabharata destanı'nda ilk önce görülenler, Vishnu inancının e… Devamını Oku »

Hinduizm Mistik Kitabı : Upanişadlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 6153 Beğen : 0
Hinduizm Mistik Kitabı : Upanişadlar

Upanişad, Hinduizm'in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Anlamı yanıbaşına oturmaktır. Bu metinler geçmişte Hindu rişilerinin (peygamberlerin) öğ… Devamını Oku »

Hinduizm Kutsal Metinleri : Vedalar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 14541 Beğen : 0
Hinduizm Kutsal Metinleri : Vedalar

Vedalar (Sanskritçe: वेद), Aryan din edebiyatının tamamını içine alan bir terimdir. Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler. Veda kelimesi b… Devamını Oku »

Hintlilerin Ramayana Destanı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hindistan Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7274 Beğen : 0
Hintlilerin Ramayana Destanı

Tarih sahnesinde Hintlilerin üç büyük destanı vardır.Bunlar Ramayana, Marabharata ve Harivamşa’dır. Bu üç destanda kuzey Hindistan’a ait destanlardır. Epik bir vezinle yazılmış olan bu destanlar konuları itibariyle kahra… Devamını Oku »

Dünya Dinleri