Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2809 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Diğer fıkıh mezhepleri gibi Hanefi usul literatüründe de örf ve adet hukuku, müstakil bir delilden ziyade tali ve tabi bir kaynak, fer‘i bir delil konumundadır. Bu konudaki teorinin ileri dönemlerin e… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2228 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Ebû Hanife’nin fıkhi meseleleri çözümlerken istihsan metodunu (İstihsan Nedir ? : İstihsan muctehidin birbirine benzer meselelerden biri hakkında genel hükmü almayarak daha kuvvetli bir neden bu… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3106 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Hanefiler’in ehl-i re’yin temsilcisi görüldüğü, hatta Hanefi müctehidlerinin ve özellikle Ebu Hanife’nin, sünneti açıkça terketme pahasına da olsa re’y ve kıyasa çokça başvurduğu şeklinde ağır ithamlara maruz kaldığı bilinmekle birlikte.. Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2711 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

İcmaın (İcma; Sahabelerin hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi) teorik olarak her asırda gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte fiilen sahabe döneminde gerçekleştiği ve bu konuda birtakım tartı… Devamını Oku »

Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3558 Beğen : 0
Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Doğrudan vahye dayanması ve tevatüren nakledilmesi sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in kaynağına aidiyetinde ve metninde şüphe bulunmadığı gibi birinci derecede dini bilgi ve hüküm kaynağı olduğunda da fakihl… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2639 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Fıkıh usulü tarihinden söz eden çağdaş müellifler, fıkıh usulünün özellikle ilk dönemlerde kelamcılar metodu ve fakihler metodu şeklinde iki metotla tedvin edildiğini belirtirler. Buna göre genelde Şa… Devamını Oku »