Laedriyye Akımı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Agnostisizm Yorumlar : 1 Okunma : 4725 Beğen : 0
Laedriyye Akımı

İnsan aklının Tanrı ve evren hakkındaki mutlak gerçeği bilemeyeceğini ileri süren felsefi akım, agnostisizm. Arapça’da “bilmiyorum” anlamına gelen laedri fiilinden türetilmiştir. Terim olarak ilk orta… Devamını Oku »

Dogmatizm Felsefe Akımı Nedirr?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5442 Beğen : 2
Dogmatizm Felsefe Akımı Nedirr?

Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olm… Devamını Oku »

Absürdizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 10136 Beğen : 0
Absürdizm

Absürdizm, herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşlarının boşa bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam uğraşının başarısız olacağını söyleyen felse… Devamını Oku »

Akozmizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 1 Okunma : 8054 Beğen : 0
Akozmizm

Panteizm inancının aksine evrenin gerçekliğini kabul etmez, onu bir yanılsama olarak kabul eder. Gerçek olan tek şey sonsuz ve müşahede edilemez Mutlak Varlıktır. Devamını Oku »

Kinizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7913 Beğen : 0
Kinizm

Kinizm (sinizm), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpe… Devamını Oku »

Fatalizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7906 Beğen : 0
Fatalizm

Fatalizm, yazgıcılık, kadercilik, tüm eylemlerin ya da olayların evrendeki yasaların boyunduruğunda olduğunu vurgulayan bir felsefi öğretidir. Devamını Oku »

Deizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 9958 Beğen : 0
Deizm

Evreni yaratan, doğa kanunlarıyla onu yöneten, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya… Devamını Oku »

Spiritüalizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 1 Okunma : 9904 Beğen : 0
Spiritüalizm

Spiritüalizm ya da öte âlemcilik terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Devamını Oku »

Bilgicilik veya Sofizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 6579 Beğen : 0
Bilgicilik veya Sofizm

Bilgicilik veya sofizm, Antik çağ Yunan felsefesinde önemli bir felsefi düşünce akımı. Devamını Oku »

Seküler Hümanizm Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7903 Beğen : 0
Seküler Hümanizm Nedir ?

Dünyada son otuz yıl içerisinde tanımlanmış bir kavram olan Seküler Hümanizm anlayışı; her bireyin kendi içerisinde dinin etkisi olmadan gelenekleri, dogmaları ve ideolojileri basit bir şekilde kabul etmeyerek sorgulaması gerektiğini, sorunların… Devamını Oku »

Sekülerizm veya Sekülarizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7768 Beğen : 0
Sekülerizm veya Sekülarizm

Sekülerizm veya sekülarizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket Devamını Oku »

Dogmatizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7467 Beğen : 0
Dogmatizm

A priori ilkeler, çeşitli dogmalar ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir. Devamını Oku »

Felsefe