Cuma Vakti ve Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Kılınışı Yorumlar : 0 Okunma : 2784 Beğen : 0
Cuma Vakti ve Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler

Hanefî mezhebine göre cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. Muhammed, Mâlik ve Şâfiî'ye gö… Devamını Oku »

Cuma Namazının Kılınışı ve Zuhr-i Ahîr Namazı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Kılınışı Yorumlar : 0 Okunma : 3346 Beğen : 0
Cuma Namazının Kılınışı ve Zuhr-i Ahîr Namazı

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunur (dış ezan). Camiye girince vakit uygunsa iki rek`at tahiyyetü'l-mescid, ardından dört rek`at sünnet kılınır. Bu, cumanın ilk sünnetidir. Hatip minbere çıkmadığı sür… Devamını Oku »

Cuma Hutbesi, Hutbenin Rüknü, Şartları, Sünnetleri ve Mekruhları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 30190 Beğen : 0
Cuma Hutbesi, Hutbenin Rüknü, Şartları, Sünnetleri ve Mekruhları)

Cuma namazının sıhhat şartlarından birisinin de hutbe olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Ancak cuma namazının sıhhat şartlarından olan hutbenin rükünleri ve geçerlilik şartları konu… Devamını Oku »

Cuma Namazının Kılınmasında İzin Şartı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 5588 Beğen : 0
Cuma Namazının Kılınmasında İzin Şartı

Hanefîler, cuma namazını devlet başkanı veya temsilcisinin ya da bunlar tarafından yetkili kılınan bir kişinin kıldırması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hanefîler'in dışındaki diğer mezhepler cuma na… Devamını Oku »

Cuma Namazının Kılınmasında Camii Şartı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 4572 Beğen : 0
Cuma Namazının Kılınmasında Camii Şartı

Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınıp kılınamayacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bütün mezhepler bir şehirde kılınan cuma namazının mümkün olduğunca bir tek camide… Devamını Oku »

Cuma Namazı Kılınacak Yerin Şehir Olması Şartı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 3974 Beğen : 0
Cuma Namazı Kılınacak Yerin Şehir Olması Şartı

İslâm bilginleri cuma namazı kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Fakat gerek bu şartın ayrıntıları konusunda gerekse bir yerleşim biriminde birden… Devamını Oku »

Cuma Namazında Cemaat Şartı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 4984 Beğen : 0
Cuma Namazında Cemaat Şartı

Cuma namazı ancak cemaatle kılınan bir namaz olup münferiden, yani tek başına kılınamaz. Bunun yanı sıra diğer farz namazlarda imamla birlikte bir kişinin bulunması cemaat için yeterli olduğu halde, c… Devamını Oku »

Cuma Namazında Vakit Şartı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Sıhhat Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2253 Beğen : 0
Cuma Namazında Vakit Şartı

Cuma namazı, Hanbelîler'in dışındaki müctehidlere göre, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır; öğle namazının vaktinden önce veya sonra kılınması sahih değildir. Hanbelîler'e göre ise cuma namazı, cu… Devamını Oku »

Cuma Namazının Vücûb Şartı : İkamet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Vücûb Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2554 Beğen : 0
Cuma Namazının Vücûb Şartı : İkamet

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre cuma namazının vâcip olması için, kişinin cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Bu bakımdan cuma namazı dinen yolcu sayılan (seferî) kimselere farz… Devamını Oku »

Cuma Namazının Vücûb Şartı : Hürriyet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Vücûb Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2810 Beğen : 0
Cuma Namazının Vücûb Şartı : Hürriyet

Hür olmayan kimseler yani köle ve esirler, fakihlerin büyük çoğunluğuna göre, cuma namazı ile yükümlü değildir. Esasen bu şartın konulmasının altında, kölelik uygulamasının devam ettiği dönemlerde, kö… Devamını Oku »

Mazeretsiz Olmak (Cuma Namazının Vücûb Şartı)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Vücûb Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2490 Beğen : 0
Mazeretsiz Olmak (Cuma Namazının Vücûb Şartı)

Bazı mazeretler, cuma namazına gitmemeyi mubah kılar ve böyle bir mazereti bulunan kişiye cuma namazı farz olmaz. Fakat böyle kimseler de kendilerine cuma namazı farz olmadığı halde, bu namazı kılarla… Devamını Oku »

Cuma Namazının Vücûb Şartları : Erkek Olmak

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Cuma Namazının Vücûb Şartları Yorumlar : 0 Okunma : 2336 Beğen : 0
Cuma Namazının Vücûb Şartları : Erkek Olmak

Bir kimseye cuma namazının farz olması, o kimsede vakit namazlarının farz olması için aranan şartlardan başka şu şartların da bulunmasına bağlıdır: 1. Erkek olmak Cuma namazı erkeklere farz olup kadın… Devamını Oku »