Filipinadaları Kabile İnançları ve Mitolojileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 6199 Beğen : 0
Filipinadaları Kabile İnançları ve Mitolojileri

60 etnik gruptan oluşan Filipinler halkının büyük bölümü Hıristiyanlığı benimsemiş olsa da bir bölümü çoktanrılı eski inançlarını sürdürmektedir Devamını Oku »

Kalaşlar ve Kalaş Dini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 12034 Beğen : 0
Kalaşlar ve Kalaş Dini

Afganistan'da yaşayan Kalaşların kültürü benzersizdir. Onlar çoktanrıcı bir halktır ve doğa onların günlük yaşamlarında son derece önemli ve manevi bir rol oynar.Büyük İskender'in soyundan geliyorlar. Devamını Oku »

Pumiler'in İnanç ve Dinleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7211 Beğen : 0
Pumiler'in İnanç ve Dinleri

2 milyondan fazla nüfusa sahip olan Pumi etnik grubunun çoğu, Çin'in Yunnan eyaletinin kuzeybatı yaylasındaki Lanping bölgesinin Laojun dağı ile Ninglang bölgesinin Maoniu dağında yaşar. Geri kalan Pu… Devamını Oku »

Kam Duaları Nasıl Yapılır? Altaylıların Örnek Kam Duası !

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orta Asya Türkleri İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 7719 Beğen : 0
Kam Duaları Nasıl Yapılır? Altaylıların Örnek Kam Duası !

Kök Tengri Kam dualarında çok şeylere temas edilir, taunlara, Tanrı tanınmış tabiattaki varlıklara, ruhlara hitap edilir, yalvarılır. Kötü ruhlardan korktukları ileri sürülür, kurbanlar vaat edilir. A… Devamını Oku »

Eski Türklerde kurban adetleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 7246 Beğen : 0
Eski Türklerde kurban adetleri

Türk’lerin eski dinleri konusunda elimize ulaşan gerçek malumatlara Çinlilerin “Wei-shu” ve “Sui-shu” salnamelerinde rastlanır. Çünkü Orta Asya’da Türkler en çok Çinlilerle etkileşim halindedir. “Wei-… Devamını Oku »

Muştuizm ( Kantok Kabile Dini)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 8387 Beğen : 0
Muştuizm ( Kantok Kabile Dini)

Muştuizm olarak adlandırılan tek tanrılı Kantoklar tarafından inanılan grift bir inanç sistemidir ve Kantoklar kendilerini Muştu olarak tanımlamaktadırlar. Dini törenleri ve dini toplanma yerleri vardır. Pafik adını verd… Devamını Oku »

Hakasya’da şamanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5078 Beğen : 0
Hakasya’da şamanizm

Hakaslar’ın geleneksel inançlarına göre insanın birkaç tür ruhu var. Hakaslar’ın geleneksel inançlarına göre insanın birkaç tür ruhu var. Hayatın sonunda insanın ağzından uçup giden bir ip şeklinde be… Devamını Oku »

İnsan Yiyen Bataklar (Bata Kabilesi) ve İnançları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 13626 Beğen : 0
İnsan Yiyen Bataklar (Bata Kabilesi) ve İnançları

Endonezya’da 31 eyalet, 100’e yakın etnik grup var. Yoğunlukla Kuzey Sumatra’da yaşayan Batakların bütün ülkedeki nüfusu altı milyon. Etnik grubun sadece bir alt boyu (Mandalin Batakları) Müslüman. Geri kalanı animist geleneklerle Hıristiya… Devamını Oku »

Semai Kabilesinde Toplumsal Yapı ve Din

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7280 Beğen : 0
Semai Kabilesinde Toplumsal Yapı ve Din

Semai Kabilesi Malezya'da yaşamaktadır. Aile değerlerine bağlılıkları ile dikkat çeken Semai toplumunda baba eşine ve çocuklarına ilgide kusur etmezken, aile üyeleri arasında duyguların içe saklandığı da bir gerçek. Yerli kültürlerin -en az… Devamını Oku »

Tengrizm, Tengricilik

Yazan : Şefik Yılmaz Tarih : Kategori : Orta Asya Türkleri İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 16437 Beğen : 0
Tengrizm, Tengricilik

Tengricilik ya da Tengrizm tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıydı. Tengri'ye ibadet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm ve atalara ibadet etmek bu inancın diğer ana hatlarını oluşturuyordu. Devamını Oku »

Şamanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Orta Asya Türkleri İnançları Yorumlar : 0 Okunma : 10363 Beğen : 0
Şamanizm

Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir. Türklerin eski dinidir. Devamını Oku »

Andaman Pluga İnancı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 10919 Beğen : 0
Andaman Pluga İnancı

Hindistan'da modern toplumdan uzak duran Andamanlılar doğa güçlerine taparlar, bir atalar kültüne inanırlar ve dinsel danslar sırasında bedenlerini kırmızı ve beyaz kille boyarlar. Devamını Oku »

Dünya Dinleri