Fitre Nasıl Verilir ? Fıtır Sadakasının Ödeme şekli Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıtır Sadakası Yorumlar : 0 Okunma : 3974 Beğen : 0
Fitre Nasıl Verilir ? Fıtır Sadakasının Ödeme şekli Nasıldır?

Fitre bir ibadet olduğundan, bu vecîbenin geçerli olarak yerine getirilmiş olması için niyet şarttır. Fitre ayrılırken niyet edilebileceği gibi, onu verirken de niyet edilebilir. Niyet, bu ödemeyi All… Devamını Oku »

Fitre (Fıtır Sadakası ) Miktarı Nasıl Hesaplanır ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıtır Sadakası Yorumlar : 0 Okunma : 8715 Beğen : 0
Fitre (Fıtır Sadakası ) Miktarı Nasıl Hesaplanır ?

Fıtır sadakası ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanında bu malî mükellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dönemin yaygın gıda maddelerinden 1 sâ` (ölçek) olarak ödendiği belirtilmekle beraber,… Devamını Oku »

Fıtır Sadakası ( Fitre ) Ne Zaman Verilir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıtır Sadakası Yorumlar : 0 Okunma : 17784 Beğen : 0
Fıtır Sadakası ( Fitre ) Ne Zaman Verilir ?

Yukarıda belirtildiği üzere, fıtır sadakası ( fitre ) ile yükümlü olma vakti (vücûb vakti) Hanefîler'e göre ramazan bayramının 1. günü tan yerinin ağarması, çoğunluğa göre ise ramazanın son günü… Devamını Oku »

Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıtır Sadakası Yorumlar : 0 Okunma : 2360 Beğen : 0
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet

Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak sağ olma (sağ olarak ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu yüzden, fıtır sadakası, fıkıh… Devamını Oku »

Fıtır Sadakası ( Fitre ) Nedir? Neden Önemlidir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıtır Sadakası Yorumlar : 0 Okunma : 2957 Beğen : 0
Fıtır Sadakası ( Fitre ) Nedir? Neden Önemlidir ?

Fıtr sözlükte orucu açmak, fıtra da yaratılış anlamına gelir. Türkçe'de fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası dinî bir terim olarak şöyle tanımlanabilir: Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlar… Devamını Oku »

Hisse Senedinin Zekatı Nasıl Hesaplanır? Hisse Senedinin Zekatı Nasıl Verilir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 7489 Beğen : 0
Hisse Senedinin Zekatı Nasıl Hesaplanır? Hisse Senedinin Zekatı Nasıl Verilir ?

Hisse senedi bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanunî şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen hukuken kıymetli evrak hükmünde bir belgedir. Tahv… Devamını Oku »

Maaş , Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 3414 Beğen : 0
Maaş , Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı

Dar anlamda maaş bir hizmet mukabilinde çalışan kimseye verilen aylık ücrettir. Ücret de emeğin ve hizmetin fiyatına, satış bedeline denir. Serbest meslek kazançları da geçici veya devamlı olarak her… Devamını Oku »

Bina, Nakil Vasıtaları (Araba vb) , Kira Gelirinin Zekatının Hesaplanması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 4420 Beğen : 0
Bina, Nakil Vasıtaları (Araba vb) , Kira Gelirinin Zekatının Hesaplanması

Klasik dönem fıkıh kaynaklarında, oturulan evlerin ve binek hayvanlarının insanın temel ihtiyaçlarından sayıldığını ve bunların zekâttan muaf tutulduğunu biliyoruz. Gerçekten insanın çoluk çocuğu ile… Devamını Oku »

Sınai Servet (sanayi) Yatırım ve Üretim Araçlarının Zekatı Nasıl

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 6229 Beğen : 0
Sınai Servet (sanayi) Yatırım ve Üretim Araçlarının Zekatı Nasıl

Hz. Peygamber tarafından üzerlerinden zekât alınan mallar incelendiğinde, bu malların nâmî (artıcı, gelir getirici) vasıfta oldukları görülür. Zekâta tâbi mallarda aranan bir şart da o malın kişinin a… Devamını Oku »

Hayvanların (Koyun, Keçi, Sığır, At, Deve ,Sürü Hayvanları) Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 19151 Beğen : 0
Hayvanların (Koyun, Keçi, Sığır, At, Deve ,Sürü Hayvanları) Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Hayvanların (Koyun, Keçi, Sığır, At, Deve ,Sürü Hayvanları) Zekatı Nasıl Hesaplanır? Devamını Oku »

Deniz Ürünleri Maden ve Definelerin Zekâtı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 4298 Beğen : 0
Deniz Ürünleri Maden ve Definelerin Zekâtı

Sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak ediniz... (el-Bakara 2/267) ifadesi ile genel olarak ziraî mahsullerden zekât yükümlülüğüne işaret edilmiş olduğuna ve âyetteki infak ediniz emrinin, fakihle… Devamını Oku »

Bal ve Hayvansal Ürünlerin Zekatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zekâta Tabii Mallar Yorumlar : 0 Okunma : 4175 Beğen : 0
Bal ve Hayvansal Ürünlerin Zekatı

Fakihler, içinde yaşadıkları toplumların şart ve telakkilerini göz önünde bulundurmuş, bu metotlarının bir devamı olarak arı sahiplerinin elde ettiği balın zekâta tâbi tutulabilir bir zenginlik olup o… Devamını Oku »

Dünya Dinleri