Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1660 Beğen : 0
Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Zahirilik akımı ilk defa Davud b. Ali’nin yaşadığı Bağdat/Irak’ta yayılmıştır. IV. (X.) yüzyılda İbnü’n-Nedim’in kendi zamanındaki fukaha gruplarını ele aldığı sekiz başlıktan dördüncüsünün adı “Davud… Devamını Oku »

Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1503 Beğen : 0
Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Zahiriler’in, nasların arka planını anlamaya yönelik akli yolları reddettikleri için entelektüel camiadan dışlanmaları yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur. Başta Davûd ez-Zahiri olmak üzere önde… Devamını Oku »

Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1935 Beğen : 0
Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Ehl-i zahirin ilke olarak nasların zahiri manalarına tutunduğunu, illetler ya da hikmetler / maslahatlar temelinde nasların anlaşılmasına / yorumlanmasına, dolayısıyla kıyas, istihsan ve istislah gibi… Devamını Oku »

Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1577 Beğen : 0
Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

İslam hukuk tarihinde adını bir ilkeden alan tek yaklaşım olan Zahirilik, esas itibariyle fıkıhta re’ye ne ölçüde yer verileceği konusunda ortaya çıkan ayrışmada re’y karşıtlığının vardığı nihai nokta… Devamını Oku »

Zahiri mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 9006 Beğen : 0
Zahiri mezhebi

Zahiri mezhebi bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Bu mezheb tüm re'y çeşitlerine karşı çıkar; kıyas, istihsan, mesalih-i mürsele veya zerâyi' prensibini reddeder, delil olarak kabul etmez. Devamını Oku »