Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1623 Beğen : 0
Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Mezhep. “el-Mezheb” denildiğinde bir meselede mezhep çapında üzerinde karar kılınan ve mezhebi temsil eden görüş kastedilir. Fakat Nevevi bu tür ifadelere ihtiyatla yaklaşılmasını önermiştir; zira mez… Devamını Oku »

Tarik veya Turuk Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1498 Beğen : 0
Tarik veya Turuk Nedir ?

Tarik (çoğuluna turuk denir) ; Şafii fukahasının mezhep aktarımındaki ihtilaflarını ifade eder. Mesela biri, “Bu meselede iki kavil veya iki vecih vardır” derken diğeri aynı meselede, “Tek kavil veya… Devamını Oku »

Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1102 Beğen : 0
Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Şafilikte Muhtar ; Nevevî Ravżatü’t talibin’de bu terimle mezhepte esah olan görüşü ifade eder (Sekkaf, s. 43). Evceh terimi ise; İbn Hacer el-Heytemî “ale’l-evceh” ile iki veya daha fazla vecihten es… Devamını Oku »

Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1424 Beğen : 0
Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Azhar-zahir; Güçlü delile dayanan iki veya daha fazla kavilden daha güçlü olduğuna kanaat getirilene azhar, diğerine zahir denir. İki kavil arasındaki ihtilafın güçlü olmaması durumunda tercihe şayan… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1360 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Tahric ; “Mezhep imamının usulü çerçevesinde onun temas etmediği bir meseleyi hükme bağlamak” demektir. Tahric mezhep imamı dışındaki müctehidlere ait bir faaliyettir. Devamını Oku »

Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1151 Beğen : 0
Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yalın halde veya “ashabüna” şeklinde kullanıldığında mezhebe mensup bütün fukaha, “ashabü’ş-Şafii, ashabü Ebi İshak el-Mervezi” gibi bir şahsa izafe edilerek kullanıldığında bununla o şahsın ileri gel… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1076 Beğen : 0
Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Usul eserlerinde Kur’an ve Sünnet ibarelerini, fürû eserlerinde bağlamdan aksi anlaşılmadıkça Şâfiî’nin ibarelerini ifade eder. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1714 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

İmam ; Çoğunlukla Şafii’yi, bazı durumlarda ise İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’yi ifade eder. Kavl (çoğulu akval) Şafii’nin görüşü demektir. Kavl-i kadim Şafii’nin Irak dönemine ait, kavl-i cedid ise Mıs… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Genel Karekteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 1299 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Nevevi, hocası İbnüs-Salahın ictihad mertebeleri tasnifini esas alarak fakihleri bağımsız ictihad ehliyetine sahip olanlar (müstakil müctehid) ve bu düzeyde olmayanlar (müntesip müctehid / müftü) şekl… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 4170 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Şafii Mezhebinin Abdest, Fatiha, Besmele, Seferilik, Vitir, namaz, vacip, Teravih, Zekat, Oruç, Kefaret, Kurban, Fıtır, Nikah, Rehin gibi bazı Füru Hükümleri Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1379 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Zahiriler’de (Zahiriyye) naslar dışında sadece sahabe icmaı kabul edilip kıyas reddedildiği için istishabın payına oldukça geniş bir alan kalmasına mukabil Hanefi, Maliki ve Hanbeliler’de dört asıldan sonra gelen istihsan, Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1301 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Füru meselelerinde kıyası geniş biçimde kullanmış olan Şafii bu kavramın teorik boyutunu aynı düzeyde işlememiş, dönemin ihtiyaçları gereği bu hususu özet halinde ele almıştır. Devamını Oku »

Dünya Dinleri