Malikilik Fıkhında Sahabi Kavli-İcma 'nın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2789 Beğen : 0
Malikilik Fıkhında Sahabi Kavli-İcma 'nın Yeri

Maliki fıkıh usulünde sahabi kavli, Hanefi ve Şafiiler’de olduğu gibi akılla kavranamayacak bir konuda olup olmamasına göre ikiye ayrılmış, eğer akılla kavranamayacak bir konuda ise merfû haber gibi kabul edilerek sünnetin bir parçası sayılmıştır. Devamını Oku »

Maliki Usulünde Kur’an ve Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1751 Beğen : 0
Maliki Usulünde Kur’an ve Sünnet

Fıkıh usulü müstakil bir disiplin olarak büyük ölçüde mezhep imamlarının yaşadığı dönemden sonra ortaya çıktığı için diğer Sünni fıkıh mezheplerinin usulleri gibi Maliki mezhebinin usulü de Malik b. Enes’in vefatından sonra yazılmıştır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Batı Afrika'da Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1940 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Batı Afrika'da Yayılması

Mağrib ile Biladüssudan arasında kalan ticaret yolları İslam’ın yayılmasına vesile olmuştur. Erken dönemde bu bölgeye yerleşen Hariciler İslam’ın yayılması kadar Maliki mezhebinin bu bölgelerde gelişmesi için de bir zemin hazırladığı ifade edilir. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Kuzey Afrika ve Endülüs 'te Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 3054 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Kuzey Afrika ve Endülüs 'te Yayılışı

Kuzey Afrika ve Endülüs, Maliki mezhebiyle özdeşleşmiş iki bölge olarak kabul edilmekle beraber mezhebin bu bölgelerdeki yayılışı ve tatbiki asırlar boyunca birçok problemle karşılaşmıştır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 2056 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı

Maliki mezhebinin Hicaz’dan sonra yayıldığı ilk bölge Mısır’dır. Malik’in vefatının ardından Mısır Maliki fıkhının tedris edildiği ikinci merkez halini almıştır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1751 Beğen : 0
Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı

Malik’in vefatından sonra talebelerinin büyük bir kısmı batıya göç etmiş ve Mısır Maliki fıkhının merkezi haline gelmişse de Medine’nin Maliki fıkhına bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin İstikrar Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1736 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin İstikrar Dönemi

İbnü’l-Hacib’in fıkıh ve fıkıh usulü sahasındaki iki muhtasarı ile başlayarak günümüze kadar süren bu döneme “klasik dönem” adı da verilebilir. Klasik dönemde Maliki çevreleri arasında önemli bir farkın kalmadığı söylenebilir. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Gelişme Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1457 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Gelişme Dönemi

Gelişme Dönemi ; IV. (X.) yüzyılla birlikte Maliki mezhebinin önemli dönüşümler yaşadığı ve bu dönüşümlerin aynı yüzyılın ikinci yarısında gelişme dönemi olarak adlandırılabilecek yeni bir dönemi başlattığı görülecektir. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2577 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Medine merkezli ortaya çıkan ehl-i Hicaz fıkhının gelişmesinde en büyük paya sahip bulunan Malik b. Enes’e nisbetle Mâlikî mezhebi ( Malikiyye ) olarak adlandırılmış, mezhebe mensup olan fakihlere Maliki denilmiştir. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 4137 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Şeyh. Mezhep içinde mutlak olarak geçen şeyhten maksat Nevevi’dir. Şeyhan / şeyhayn ile Rafii ve Nevevi (Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, s. 92), şüyuh ile de Rafii, Nevevi ve Sübki kastedilir Devamını Oku »

Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1889 Beğen : 0
Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Mütekaddimîn-müteahhirîn. Mezhep içinde bu ayırım açık değilse de mezhep imamından ashâb-ı tahrîc sayılanların dahil olduğu döneme mütekaddimîn, ashâb-ı tahrîcden sonrasına da müteahhirin denilebilir.… Devamını Oku »

Racih ve Tercih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2959 Beğen : 0
Racih ve Tercih Nedir ?

Racih; Birbiriyle çatışan iki veya daha fazla görüşten ağır basanını ifade eder. Râcihin karşısında yer alan görüş ise mercûh adını alır. Belli bir araştırma yaparak mevcut kavillerden râcih ola… Devamını Oku »