İslam Esaslarına Göre İşçinin Hak ve Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve İşçi İşveren İlişkisi Yorumlar : 0 Okunma : 2563 Beğen : 0
İslam Esaslarına Göre İşçinin Hak ve Görevleri

İşçinin iş akdinden doğan en önemli borcu, akid konusu işi gerektiği şekilde, işverenin isteği doğrultusunda ifa etmesi, en temel hakkı da çalışmasının karşılığı olan ücreti almasıdır. İşçinin işini h… Devamını Oku »

İslam İlmihal'inde İşverenin Hak ve Sorumlulukları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve İşçi İşveren İlişkisi Yorumlar : 0 Okunma : 3492 Beğen : 0
İslam İlmihal'inde İşverenin Hak ve Sorumlulukları

Gerekli şartlara uyularak yapılan iş akdi, iki taraf için de bağlayıcı bir karakter arzeder ve birtakım hak ve sorumluluklar doğurur. Bir taraf için hak olan husus diğer taraf açısından bir görev konu… Devamını Oku »

İslam İlmihalinde İş Akdi (İş Sözleşmesi) Nasıl Yapılmalı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve İşçi İşveren İlişkisi Yorumlar : 0 Okunma : 3685 Beğen : 0
İslam İlmihalinde İş Akdi (İş Sözleşmesi) Nasıl Yapılmalı

Birey ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri tek başına üretemeyeceği için toplumda kendiliğinden karşılıklı mal ve hizmet değişimi ve iş bölümü gerçekleşmekte, böylece bireyler ayrı ayrı ihtiyaçlarını kar… Devamını Oku »

Müslümanlık'da Emek ve Sermaye İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Emek ve Sermaye Dengesi Yorumlar : 0 Okunma : 3984 Beğen : 0
Müslümanlık'da Emek ve Sermaye İlişkisi

Üretimin emek ve sermaye şeklinde birbirini tamamlayan iki temele dayandığı açıktır. Yeryüzünün bütün imkânları insanın emrine verilmiş, insan da emek harcayarak bu hazır değeri kullanım ve yararlanmaya elverişli hale getirmiştir. Devamını Oku »

İslamiyet'de Çalışma Hayatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlıkta Çalışma Hayatı Yorumlar : 0 Okunma : 3197 Beğen : 0
İslamiyet'de Çalışma Hayatı

Sanayi devrimiyle ortaya çıkan geniş iş alanları ve işçi sınıfı, dünya nüfusundaki artış, tabii kaynaklardan yararlanma, ekonomik gelişim, paylaşımda ülkeler arasında baş gösteren kıyasıya mücadele gi… Devamını Oku »

İslamiyet'e Göre Sigorta ve Kasko Yaptırmak Caiz midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5325 Beğen : 0
İslamiyet'e Göre Sigorta ve Kasko Yaptırmak Caiz midir?

Kelime olarak da "güven, emniyet ve garanti" anlamı taşıyan sigorta kavramı, riskin çoğalıp yaygınlaşması karşısında insanın kendini biraz daha güvende hissetmesi arayışının ürünüdür. Devamını Oku »

İslamiyet'e göre Borsa ve Hisse Senedinin Hükmü Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5464 Beğen : 0
İslamiyet'e göre Borsa ve Hisse Senedinin Hükmü Nedir?

Batı kökenli bir terim olan borsa, devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip ticarî değere sahip malların alım satımını yaptıkları kurum, devamlılığı b… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda Ticari Hayat da Hava Parası Caiz Midir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5084 Beğen : 0
İslam Hukuku'nda Ticari Hayat da Hava Parası Caiz Midir?

Kiracının kiralanan gayri menkulü boşaltması veya devretmesi karşılığında yeni kiracıdan (hatta bazı hallerde gayri menkul mâlikinden) istediği toplu bedele, bazan da mülk sahibinin kira akdi yapılırk… Devamını Oku »

İslam Hukunda Alım Satımda Kâr Haddi Ne Kadar Olmalı ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam ve Toplum Yorumlar : 0 Okunma : 2806 Beğen : 0
İslam Hukunda Alım Satımda Kâr Haddi Ne Kadar Olmalı ?

Gerek Kur'an ve Sünnet'te gerekse sahâbe uygulamalarında kâr için belirli bir oran getirilmemiş ve bu husus kural olarak fert veya toplum olarak müslümanlara bırakılmıştır. Çünkü böyle sabit bir oran… Devamını Oku »

İslam Hukunda Pey Akçesi ve Cezaî Şart (Depozito veya Kapora )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5450 Beğen : 0
İslam Hukunda Pey Akçesi ve Cezaî Şart (Depozito veya Kapora )

Yapılan alım satımı yürürlüğe koyması halinde toplam fiyata mahsup edilmek, akidden cayması halinde satıcıya kalmak üzere, müşterinin mal sahibine ekonomik değeri olan herhangi bir şey vererek bir mal… Devamını Oku »

İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5723 Beğen : 0
İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri

İslam Hukunda Vadeli , Taksitli veya Veresiye Satış Hükümleri Devamını Oku »

İslam Hukukuna Göre Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3777 Beğen : 0
İslam Hukukuna Göre Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi

Enflasyon, paranın satın alma gücünün zayıflaması veya para ve para hükmündeki nominal millî değerin tedavüldeki reel millî değere (mallara) oranla artması olarak tanımlanır. Enflasyon esasen, piyasad… Devamını Oku »