Psikanaliz Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Psikoloji Yorumlar : 0 Okunma : 3305 Beğen : 0
Psikanaliz Nedir?

Psikanaliz Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Devamını Oku »

Psikiyatri (Ruh Hekimliği) Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Psikoloji Yorumlar : 0 Okunma : 2807 Beğen : 0
Psikiyatri (Ruh Hekimliği) Nedir ?

Psikiyatri (Ruh Hekimliği), Psikiyatr (Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mesleklerin adlarıyla karışması sık karşılaştığımız bir olgudur. Devamını Oku »

Psikolojinin Tarihsel Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Psikoloji Yorumlar : 0 Okunma : 3283 Beğen : 0
Psikolojinin Tarihsel Gelişimi

Psikoloji, günümüzde var olan bütün bilimsel disiplinlerin en köklü ve en eskilerinden birisidir. Devamını Oku »

Psikoloji Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Psikoloji Yorumlar : 0 Okunma : 3483 Beğen : 0
Psikoloji Nedir?

Yunanca ruh anlamına gelen psykhe deyimiyle bilgi anlamına gelen logos deyiminden türetilmiştir. Devamını Oku »

Toplum Nedir, Toplumu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sosyoloji Yorumlar : 0 Okunma : 9057 Beğen : 0
Toplum Nedir, Toplumu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Toplumsal hayata ilişkin sorulardan biri bu hayatın nasıl devam ettiğidir; insanlar doğar, büyür, ölür ama toplum varlığını sürdürmeye devam eder. Devamını Oku »

Sosyoloji Nedir, Ne Demektir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sosyoloji Yorumlar : 0 Okunma : 5924 Beğen : 0
Sosyoloji Nedir, Ne Demektir?

Sosyoloji hem somut toplumsal sorunlar üzerinde çalışan hem de genel teorik araştırma ve kavramlaştırmalar yapan bir bilimdir. Devamını Oku »

Akozmizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7459 Beğen : 0
Akozmizm

Panteizm inancının aksine evrenin gerçekliğini kabul etmez, onu bir yanılsama olarak kabul eder. Gerçek olan tek şey sonsuz ve müşahede edilemez Mutlak Varlıktır. Devamını Oku »

Kinizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7508 Beğen : 0
Kinizm

Kinizm (sinizm), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpe… Devamını Oku »

Fatalizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7467 Beğen : 0
Fatalizm

Fatalizm, yazgıcılık, kadercilik, tüm eylemlerin ya da olayların evrendeki yasaların boyunduruğunda olduğunu vurgulayan bir felsefi öğretidir. Devamını Oku »

Deizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 9457 Beğen : 0
Deizm

Evreni yaratan, doğa kanunlarıyla onu yöneten, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir. İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya… Devamını Oku »

Spiritüalizm

Yazan : Kutsal Yılmaz Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 1 Okunma : 9254 Beğen : 0
Spiritüalizm

Spiritüalizm ya da öte âlemcilik terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Devamını Oku »

Bilgicilik veya Sofizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 6244 Beğen : 0
Bilgicilik veya Sofizm

Bilgicilik veya sofizm, Antik çağ Yunan felsefesinde önemli bir felsefi düşünce akımı. Devamını Oku »

Felsefe