Maliki Mezhebinin Kuzey Afrika ve Endülüs 'te Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 2553 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Kuzey Afrika ve Endülüs 'te Yayılışı

Kuzey Afrika ve Endülüs, Maliki mezhebiyle özdeşleşmiş iki bölge olarak kabul edilmekle beraber mezhebin bu bölgelerdeki yayılışı ve tatbiki asırlar boyunca birçok problemle karşılaşmıştır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1686 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Mısır'da Yayılışı

Maliki mezhebinin Hicaz’dan sonra yayıldığı ilk bölge Mısır’dır. Malik’in vefatının ardından Mısır Maliki fıkhının tedris edildiği ikinci merkez halini almıştır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi'nin Yayılışı Yorumlar : 0 Okunma : 1317 Beğen : 0
Maliki Mezhebin Arap Yarımadası, Irak ve Horasan'da Yayılışı

Malik’in vefatından sonra talebelerinin büyük bir kısmı batıya göç etmiş ve Mısır Maliki fıkhının merkezi haline gelmişse de Medine’nin Maliki fıkhına bağlı kaldığı anlaşılmaktadır. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin İstikrar Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1445 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin İstikrar Dönemi

İbnü’l-Hacib’in fıkıh ve fıkıh usulü sahasındaki iki muhtasarı ile başlayarak günümüze kadar süren bu döneme “klasik dönem” adı da verilebilir. Klasik dönemde Maliki çevreleri arasında önemli bir farkın kalmadığı söylenebilir. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin Gelişme Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1189 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin Gelişme Dönemi

Gelişme Dönemi ; IV. (X.) yüzyılla birlikte Maliki mezhebinin önemli dönüşümler yaşadığı ve bu dönüşümlerin aynı yüzyılın ikinci yarısında gelişme dönemi olarak adlandırılabilecek yeni bir dönemi başlattığı görülecektir. Devamını Oku »

Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2149 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Medine merkezli ortaya çıkan ehl-i Hicaz fıkhının gelişmesinde en büyük paya sahip bulunan Malik b. Enes’e nisbetle Mâlikî mezhebi ( Malikiyye ) olarak adlandırılmış, mezhebe mensup olan fakihlere Maliki denilmiştir. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 3519 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Şeyh. Mezhep içinde mutlak olarak geçen şeyhten maksat Nevevi’dir. Şeyhan / şeyhayn ile Rafii ve Nevevi (Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, s. 92), şüyuh ile de Rafii, Nevevi ve Sübki kastedilir Devamını Oku »

Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1569 Beğen : 0
Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Mütekaddimîn-müteahhirîn. Mezhep içinde bu ayırım açık değilse de mezhep imamından ashâb-ı tahrîc sayılanların dahil olduğu döneme mütekaddimîn, ashâb-ı tahrîcden sonrasına da müteahhirin denilebilir.… Devamını Oku »

Racih ve Tercih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2266 Beğen : 0
Racih ve Tercih Nedir ?

Racih; Birbiriyle çatışan iki veya daha fazla görüşten ağır basanını ifade eder. Râcihin karşısında yer alan görüş ise mercûh adını alır. Belli bir araştırma yaparak mevcut kavillerden râcih ola… Devamını Oku »

Tarik veya Turuk Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1711 Beğen : 0
Tarik veya Turuk Nedir ?

Tarik (çoğuluna turuk denir) ; Şafii fukahasının mezhep aktarımındaki ihtilaflarını ifade eder. Mesela biri, “Bu meselede iki kavil veya iki vecih vardır” derken diğeri aynı meselede, “Tek kavil veya… Devamını Oku »

Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1208 Beğen : 0
Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Şafilikte Muhtar ; Nevevî Ravżatü’t talibin’de bu terimle mezhepte esah olan görüşü ifade eder (Sekkaf, s. 43). Evceh terimi ise; İbn Hacer el-Heytemî “ale’l-evceh” ile iki veya daha fazla vecihten es… Devamını Oku »

Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1614 Beğen : 0
Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Azhar-zahir; Güçlü delile dayanan iki veya daha fazla kavilden daha güçlü olduğuna kanaat getirilene azhar, diğerine zahir denir. İki kavil arasındaki ihtilafın güçlü olmaması durumunda tercihe şayan… Devamını Oku »