Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 4285 Beğen : 0
Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?

Kelime anlamı itibariyle "bizden öncekilerin dinleri/şeriatları" anlamına gelen şer'u men kablena, fıkıh usulünde, fer'i delillerden biridir. "Öncekilerin dini hükümlerinin, bizim için de geçerli" olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Devamını Oku »

İstishab Nedir? Hanbeli Usulundeki Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2023 Beğen : 0
İstishab Nedir? Hanbeli Usulundeki Önemi Nedir?

Hanbeli usul kitaplarında bu delil Kitap, Sünnet ve icmadan sonra dördüncü sırada yer alır. İbn Kudame, şer‘i hükümlerin akılla bilinemeyeceğini ve peygamber gönderilmeden önce her türlü vacipten zimmetin beri olduğuna aklın delalet edeceğini söyler Devamını Oku »

Hanbeli Usulcülerine Göre İcma

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2905 Beğen : 0
Hanbeli Usulcülerine Göre İcma

Hanbeli usulcülerine göre icma kesin bir delil olup ona muhalefet edilmesi haramdır ve ümmetin hata üzerinde birleşmesi düşünülemez. Bununla birlikte icmaın delil değeri konusunda mezhebin görüşü uzun bir olgunlaşma süreci geçirmiştir. Devamını Oku »

Hanbelilik Fıkhında Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1665 Beğen : 0
Hanbelilik Fıkhında Sünnet

Hanbeliler, Hz. Peygamber’in sünnetini nas olması bakımından Kur’an’dan ayrı düşünmezler. Hanbeliler Resûl-i Ekrem’den gelen haberleri mütevatir ve ahad olarak iki kısma ayırır. Devamını Oku »

Hanbeli Fıkıh Usulünde Kur'an-ı Kerim

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1500 Beğen : 0
Hanbeli Fıkıh Usulünde Kur'an-ı Kerim

Kur’an’ın, gerek tanımında gerekse İslam hukukunun birinci kaynağı olarak kabul edilmesinde Hanbeliler’in ayrı bir görüşü yoktur. Kur’an, okunmakla ibadet edilen ve tevatür yoluyla gelmiş olan vahyedilmiş kelamdır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi Usulu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3592 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi Usulu

Ahmed b. Hanbel, hayatı boyunca fıkha dair görüş ve fetvalarını yazdırmamaya özen göstermiş ve kendi re’yi yerine zayıf dahi olsa hadise itibar etmiştir. Ancak bu, onun usule dair hiçbir görüşünün bulunmadığı anlamına gelmez. Devamını Oku »

Günümüzde Hanbeli Mezhebinin Durumu ve Yaygın Olduğu Bölgeler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 7578 Beğen : 0
Günümüzde Hanbeli Mezhebinin Durumu ve Yaygın Olduğu Bölgeler

Günümüzde Hanbeli Mezhebinin Durumu ve Yaygın Olduğu Bölgeler Devamını Oku »

Osmanlılar Döneminde Hanbelilik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1904 Beğen : 0
Osmanlılar Döneminde Hanbelilik

Osmanlılar’ın Suriye ve Mısır’ı fethinden sonra devletin resmi mezhebi olan Hanefiliğin öne çıktığı ve bu durumun Hanbeliliğin gelişmesini olumsuz yönde etkilediği gözlenmektedir. Devamını Oku »

Memlükler Devri (1250-1516)'nde Hanbeli Mezhebinin Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2089 Beğen : 0
Memlükler Devri (1250-1516)'nde Hanbeli Mezhebinin Gelişimi

Mısır Memlükleri, İran Moğolları ile Filistin ve Suriye Frankları karşısında Bağdat’ın düşmesiyle ortaya çıkan Sünni dünyanın liderliği hususundaki boşluğu doldurmaya başlamışlar ve Hanbeli Ekolünün Gelişimine Katkı Sağlamışlardır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinin Bağdat Abbasi Halifeliği'nin Son iki Yüzyılında Gelişmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1736 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinin Bağdat Abbasi Halifeliği'nin Son iki Yüzyılında Gelişmesi

Hanbeli Mezhebinin Bağdat Abbasi Halifeliği'nin Son iki Yüzyılında Gelişmesi Devamını Oku »

Büveyhiler Devrinde Hanbeli Mezhebi'nin Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1556 Beğen : 0
Büveyhiler Devrinde Hanbeli Mezhebi'nin Gelişimi

Bu dönemde mezhebin doktrini ve eğitimi sürekli olarak yükselen bir grafik çizmemiş, tarihi ve siyasi olayların da etkisiyle bazı iniş çıkışlar yaşanmıştır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinin Tedvin (Kuruluşun Tamamlandığı) Dönem

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1626 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinin Tedvin (Kuruluşun Tamamlandığı) Dönem

Hanbeli mezhebinin kuruluşunun tamamlandığı bu dönem, Ahmed b. Hanbel’in 241 (855) yılında ölümünden Büveyhiler’in Bağdat’ı ele geçirmelerine kadar geçen yaklaşık bir asırlık süreyi kapsar. Devamını Oku »