Şeytan Taşlama Nedir? Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şeytan Taşlama Yorumlar : 0 Okunma : 8387 Beğen : 0
Şeytan Taşlama Nedir? Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

Dilimizde şeytan taşlama denilen remy-i cimâr, haccedenlerin bayram günleri Mina'da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adı verilen yerlere ufacık taşlar atması demektir. Halk dilinde küçük şeyta… Devamını Oku »

Müzdelife'de Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem`-i Te'hir ile Kılınması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müzdelife Vakfesi Yorumlar : 0 Okunma : 5028 Beğen : 0
Müzdelife'de Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem`-i Te'hir ile Kılınması

Haccedenlerin arefe günü akşamı Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını ister münferit ister cemaatle olsun, yatsı vakti içinde cem`-i te'hir ile kılmaları, Hanefîler'e göre vâcip; Şâfiîler'e göre ise… Devamını Oku »

Müzdelife Vakfesi Ne Zaman Yapılır ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müzdelife Vakfesi Yorumlar : 0 Okunma : 7879 Beğen : 0
Müzdelife Vakfesi Ne Zaman Yapılır ?

Müzdelife vakfesinin zamanı, Hanefîler'e göre bayramın birinci günü (10 Zilhicce) tan yerinin ağarmaya başlamasından (fecr-i sâdık) güneşin doğmasına kadar olan süredir. Mâlikîler'e göre, arefe günü a… Devamını Oku »

Müzdelife Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müzdelife Vakfesi Yorumlar : 0 Okunma : 3850 Beğen : 0
Müzdelife Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları

Müzdelife, Arafat ile Mina arasında, Harem sınırları içinde bir bölgedir. Mina'dan Muhassır vadisi ile ayrılır. Haccedenlerin arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmeleri sünnet, bura… Devamını Oku »

Müzdelife Vakfesi Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müzdelife Vakfesi Yorumlar : 0 Okunma : 5716 Beğen : 0
Müzdelife Vakfesi Nedir ?

Mekke'de, Arafat ile Mina arasında bulunan ve Hac'da Arafat'tan sonra vakfe yapılan yer. Müzdelife kelimesi, yaklaşmak, yakınlaşmak anlamındaki Arapca zelefe kökünden türetilmiş olup, yaklaşılan, yakı… Devamını Oku »

Hac ve Umre'de Sa`yin Yapılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sa‘y Yorumlar : 0 Okunma : 3859 Beğen : 0
Hac ve Umre'de Sa`yin Yapılışı

Tavaftan sonra, Hacerülesved istilâm edilerek Safâ tepesine çıkılır. Sa`y yapmaya niyet edilip, tekbir, tehlil, zikir ve dua okunarak Merve'ye doğru yürünür. Yeşil ışıklı sütunlar arasında hervele yap… Devamını Oku »

Hac ve Umre'de Sa`yin Vâcip ve Sünnetleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sa‘y Yorumlar : 0 Okunma : 6550 Beğen : 0
Hac ve Umre'de Sa`yin Vâcip ve Sünnetleri

Hac ve Umre'de Sa`yin Vâcip ve Sünnetleri Sa`yin Vâcipleri 1. Sa`yi yürüyerek yapmak. Yürümekten âciz olan hasta, yaşlı ve sakatlar, arabaya binerler. 2. Yedi şavta tamamlamak (ilk dört şavt rükündür)… Devamını Oku »

Hac ve Umre'de Sa`yin Geçerli Olmasının Şartları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sa‘y Yorumlar : 0 Okunma : 4792 Beğen : 0
Hac ve Umre'de Sa`yin Geçerli Olmasının Şartları

a) Sa`yin Geçerli Olmasının Şartları 1. Sa`yi, ihrama girdikten yani hac veya umre yahut her ikisi için niyet ve telbiye yaptıktan sonra yapmak. İhrama girmeden önce hac veya umre menâsikinden hiçbiri… Devamını Oku »

Sa`y Nedir? Hac ve Umre'de Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sa‘y Yorumlar : 0 Okunma : 8672 Beğen : 0
Sa`y Nedir? Hac ve Umre'de Önemi Nedir?

Sa`y sözlükte koşmak, çaba göstermek gibi anlamlara gelir. Hac ve umre ile ilgili bir terim olarak ise sa`y, Kâbe'nin doğu tarafında bulunan Safâ ve Merve adlı iki tepe arasında, Safâ'dan başlanıp Mer… Devamını Oku »

Hac ve Umre Nasıl Yapılır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Haccın Yapılışı Yorumlar : 0 Okunma : 2100 Beğen : 0
Hac ve Umre Nasıl Yapılır?

Hac ve umre menâsiki (ibadeti) sırasıyla şöyle yerine getirilir; a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gereki… Devamını Oku »

Tavaf Çeşitleri (Nezir Tavafı, Tahiyyetü'l-mescid Tavafı, Tatavvu Tavafı )

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ziyaret Tavafı Yorumlar : 0 Okunma : 8791 Beğen : 0
Tavaf Çeşitleri (Nezir Tavafı, Tahiyyetü'l-mescid Tavafı, Tatavvu Tavafı )

Ziyaret tavafından başka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sünnet ve nâfile başka tavaflar da vardır. Ancak hepsinin sıhhat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli aynıdır. Hacla ilg… Devamını Oku »

Hac İbadetinde Tavaf Nasıl Yapılır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Ziyaret Tavafı Yorumlar : 0 Okunma : 3834 Beğen : 0
Hac İbadetinde Tavaf Nasıl Yapılır?

Hangi tavaf yapılacaksa ona niyet edilerek, Rüknülyemânî cihetinden Hacerülesved hizasına gelinir. Tekbir ve tehlîl getirilerek Hacerülesved öpüldükten veya karşıdan selâmlandıktan (istilâm) sonra, du… Devamını Oku »

Dünya Dinleri