Şafii Mezhebinin Kuruluş Sonrası Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1619 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Kuruluş Sonrası Yayılması

Bu konudaki iki tezden birine göre mezhep iyi yetişmiş dirayetli fakihlerin tedris faaliyetleri vasıtasıyla, diğerine göre ise bu faaliyetler yanında idari görev almaları sebebiyle gerçekleşmiştir. Devamını Oku »

İbn Süreyc’in Şafiliğin Mezhepleşmesindeki Rolü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2345 Beğen : 0
İbn Süreyc’in Şafiliğin Mezhepleşmesindeki Rolü

Hadis, fıkıh, kelam, cedel alanlarında iyi yetişmiş bir alim olan ve Şiraz’da bir müddet kadılık yapan İbn Süreyc’in Müzeni dahil bütün Şafii fukahasını aştığı kabul edilir. Devamını Oku »

İmam Şafii'nin Talebelerinden Sonraki Kuşağın Mezhepleşmeye Genel Katkıları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1757 Beğen : 0
İmam Şafii'nin Talebelerinden Sonraki Kuşağın Mezhepleşmeye Genel Katkıları

İlmi anlayışında hadis unsuru baskın olan Ahmed b. Hanbel’in mihne sürecinde gösterdiği direnç onu öne çıkarmışsa da mevcut kutuplaşma durulduktan sonra Şafii’nin eleştiri süzgecinden geçirilmiş hadis… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Oluşumunda Talebelerin Rolüne Genel Bakış

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1445 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Oluşumunda Talebelerin Rolüne Genel Bakış

Şafii’nin vefatıyla birlikte Mısırlı talebelerinden Büveyti, Müzeni ve Rebi‘in öncülüğünde gerçekleştirilen tedris, telif ve rivayet faaliyetleri mezhepleşme sürecini de başlatmıştır. Devamını Oku »

Kavl-i Cedid Dönemi Talebeleri ve Şafii Mezhebinin Teşekkülüne Katkıları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1754 Beğen : 0
Kavl-i Cedid Dönemi Talebeleri ve Şafii Mezhebinin Teşekkülüne Katkıları

Şafii’nin Mısır’a gittikten sonra ortaya çıkan görüşleri “kavl-i cedid” veya “mezheb-i cedid” diye anılır. Mısır’da kaldığı dört yıl zarfında külliyetli bir telifat gerçekleştiren Şafii, mezhebin ana malzemesini teşkil eden Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Teşekkülünde Kavl-i Kadim Dönemi Talebelerinin Rolü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1782 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Teşekkülünde Kavl-i Kadim Dönemi Talebelerinin Rolü

Şafii’nin, hocası Malik’in vefatından Mısır’a gidişine kadarki döneme (795-815) ait fıkhi görüşleri “kavl-i kadim” veya “mezheb-i kadim” şeklinde ifade edilir. Onun bu dönemdeki talebelerinden dördü ö… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Kuruluş ve Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 3471 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Kuruluş ve Yayılışı

Hicri ilk iki yüzyılda ortaya çıkan Medine merkezli Hicaz fıkhı ile Kufe merkezli Irak fıkhını yakından tanıma ve eleştirme imkanı bulup bu iki eğilim arasında özgün bir sentez gerçekleştiren İmam Şafii’ye nisbet edilen mezhebin kuruluşu Devamını Oku »

Dünya Dinleri