Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 1519 Beğen : 0
Adiliyye (Bedriyye) Tarikatı

Ebu Ömer Bedreddin Muhammed b. Ömer el-Adili el-Abbasi’ye nisbet edilen Adiliyye’yi Sühreverdiyye’nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür. Devamını Oku »

Kurban Kesilecek Hayvanın Eti, Sütü, Yünü veya Gücünden Yararlanılır mı?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 1712 Beğen : 0
Kurban Kesilecek Hayvanın Eti, Sütü, Yünü veya Gücünden Yararlanılır mı?

Diyanet fetva hattına yöneltilen Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi? sorusuna verilen yanıtta şöyle denildi. Devamını Oku »

Banka Kredisi, Kredi Kartı veya Taksitle Kurban Kesmek Caizmi?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kurban Yorumlar : 0 Okunma : 911 Beğen : 0
Banka Kredisi, Kredi Kartı veya Taksitle Kurban Kesmek Caizmi?

DİYANET İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlıkların kredi kartı, banka kredisi ve taksitle alınıp alınamayacağıyla ilgili sorulara şöyle cevap verdi... Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinin Genel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Karakteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 4944 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinin Genel Özellikleri

Hanbeli mezhebinin kuruluşu ile gelişmesinde ve kullanılan metodolojiden mezhebin üzerine inşa edildiği temel esasın, imkan nisbetinde naslara bağlı kalınması ve nasların anlaşılmaya çalışılması fikri olduğu anlaşılmaktadır. Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinde İctihad ve Taklid

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1150 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinde İctihad ve Taklid

Hanbeliler’e göre bir kişinin müctehid olabilmesi için şer‘i delilleri ve onlarla istidlal yollarını bilmesi şarttır. İbn Hamdan müctehidleri dört tabakaya ayırır. Bunlar... Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebinde Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1919 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebinde Kaynaklardan Hüküm Çıkarma Metotları

Kur’an ve Sünnet metinlerini anlayabilme ve onlardan hüküm çıkarma amacıyla faydalanılan istinbat metotları kelimelerin manalara delaletleri, kapsamları, deliller arasındaki zaman ilişkileri ve zahirleri arasında herhangi bir çatışma olduğu zaman... Devamını Oku »

Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1028 Beğen : 0
Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler

Hanbeli Usulunda Şer‘i Delillerden Çıkarılan Hükümler Devamını Oku »

Sedd-i Zerai Nedir? Hanbeli Fıkıh Kaynaklarındaki Yeri ve Önemi Nasıldır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 991 Beğen : 0
Sedd-i Zerai Nedir? Hanbeli Fıkıh Kaynaklarındaki Yeri ve Önemi Nasıldır?

“Şekil bakımından meşru görülen tasarrufların meşru olmayan maksatlara ulaştırmasını önlemek” anlamına gelen sedd-i zerai‘ yoluna Malikiler’den sonra en büyük önemi Hanbeliler’in verdiği bilinmektedir. Devamını Oku »

Hanbeli Fıkhında Kıyasın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1204 Beğen : 0
Hanbeli Fıkhında Kıyasın Önemi

Kıyas; hükmü hakkında nass (ayet ve/veya sünnet) bulunmayan bir meseleyi, aralarındaki ortak sebep-sonuç bağından dolayı hükmü ayet veya hadisler ile çözülmüş bir konuya benzeterek çözmektir. Devamını Oku »

Maslahat-ı Mürsele Ne demektir? Hanbeli Mezhebi Usulunde Yeri Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3181 Beğen : 0
Maslahat-ı Mürsele Ne demektir? Hanbeli Mezhebi Usulunde Yeri Nedir?

Maslahat-ı Mürsele Mutlak yararlılık manasına gelen bu ifade, usulcülerin terminolojisinde "Şari'in, gerçekleşmesi için bir hüküm koymadığı, şerî bir delilin de onun muteber sayılıp sayılmamasını göstermediği nesnedir." Devamını Oku »

İstihsan Nedir? İstihsan çeşitleri Nelerdir? Hanbeli Fıkhındaki Önemi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1239 Beğen : 0
İstihsan Nedir? İstihsan çeşitleri Nelerdir? Hanbeli Fıkhındaki Önemi Nedir?

İstihsan fıkhın delillerindendir. İstihsan, müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesi, ya da... Devamını Oku »

Hanbeli Mezhebi'nde Sahabi Kavli

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1217 Beğen : 0
Hanbeli Mezhebi'nde Sahabi Kavli

Sahabilerin bir bütün veya bir grup olarak herhangi bir hususta görüşlerinin hukuki değeri daha çok icma konusuyla ilgilidir. Devamını Oku »

Dünya Dinleri